Kollektivtrafiken fortsätter att rulla trots pandemin, menar den blågröna majoriteten i Region Stockholm. Foto: Sacharias Källdén

Debatt: SL:s budget säkrar din bussavgång

"Region Stockholm beslutar i dag om en ny trafikbudget för 2021. I den ryms prioriteringar som säkrar att länets kollektivtrafik kan fortsätta rulla trots det oroliga år som lämnas bakom oss", skriver majoriteten i Region Stockholm.

  • Publicerad 05:30, 17 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För ett år sedan beslutade Region Stockholm om en trafikbudget för vad som då antogs vara ett någorlunda vanligt nästkommande år. När stora delar av vår omvärld sedan sattes i gungning under coronapandemin, och 2020 blev allt annat än ett vanligt år, stod också Stockholms kollektivtrafik stadigt till följd av detta.

Coronapandemin förändrade i en rasande takt många aspekter av våra dagliga liv i Stockholm. Men, i kontrast mot många andra huvudstadsregioner fortsatte här bussarna att rulla, tunnelbanan åkte vidare och pendelbåtarna puttrade på. Kollektivtrafikens hjältar till medarbetare har under det sedan i mars utfört bragdinsatser för att möjliggöra detta.

Trots pandemin

Tack vare hjältarna har de personer som trots pandemin behövt åka kollektivt kunnat göra det. Stockholmarna har på det stora hela dock varit lyhörda för Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tidvis har antalet resenärer i kollektivtrafiken varit enbart 35 % av det normala. Trots detta har Stockholms kollektivtrafik under pandemin fortsatt att rulla med ett i stort sett normalt trafikutbud och utökad trafik här och var.

Vi har även sett hur vår modell för trafiken har stått pall. Våra operatörer fick snabbt uppbackning för att kunna köra maximalt med trafik och undvika det stålbad som annars hade gett oss varsel, neddragningar och i längden arbetslösa förare, mekaniker och lokalvårdare.

Våra operatörer har tvärtom från vår omvärld snabbt funnit nya sätt att ta in permitterad personal från andra delar av samhället där arbetslösheten ökat, till exempel från flygbussektorn. Detta har varit möjligt tack vare- och inte trots - SL:s modell där det offentliga och det privata möts.

Modell att värna om

Detta är modell att hålla i och värna om. Trots det vill nu flera av oppositionspartierna riva upp den. Dessutom ser vi hur en nära på samlad opposition i Region Stockholm – 2020 års erfarenheter till trots – fortsätter att lova allt till alla snarare än ordning och reda i ekonomin. Att utlova miljardsatsningar för pengar som inte finns är det sista Stockholmarna behöver just nu.

Vad som behövs i detta läge - där kollektivtrafiken som följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer går med miljardintäktsbortfall - är en grundsäkring av kollektivtrafiken på land och till sjöss som garanterar att stockholmarna kan resa till arbetet, till sin utbildning och till sitt hem – om de måste resa. Och detta är precis vad den styrande koalitionens budget möjliggör. I en tuff tid ser vi till att inte spara på resenärernas bussar och tåg. Det har inte varit enkelt och har krävt tuffa prioriteringar. Det har dock krävts för att Stockholms kollektivtrafik ska stå stark under, genom och efter en pandemi.

Fortsätter att rulla

Med dagens beslut ser vi även till att kollektivtrafiken fortsätter att rulla trots att landets samlade kollektivtrafik fortfarande saknar miljarder i kompensation från staten för det ansvar man tagit under våren. Vi säkrar framtidsinvesteringar liksom för miljön viktiga satsningar och vi säkrar att du kan resa i en hel, ren, snygg och trygg kollektivtrafik även nästa år.