Motprestation. Signaturen ”Förälder” uppmanar Haninge kommun att satsa mer på förskolan. Foto: Jannie Flodman

Debatt: Satsa mer på förskolan i Haninge

Många föräldrar har försökt hålla sina barn hemma från förskolan under pandemin. Nu är det dags att Haninges politiker bjuder till med mer resurser, skriver en förälder.

  • Publicerad 10:23, 21 dec 2020

Utbildningsförvaltningen i Haninge skickade en vädjan till alla med barn på förskola och fritidshem att hålla dem hemma 21 december–7 januari för att ge personalen välbehövlig återhämtning.

Vi är många föräldrar som redan har pusslat och kämpat och gått ner i arbetstid under detta pandemi-år för att ha barnen så lite som möjligt på förskolor och fritids under personalens höga sjukfrånvaro. Vi vill gärna se att politikerna också bjuder till – höj personaltätheten, ge förskolor och skolan rätt resurser redan från början!

Er snåla personalplanering, som inte minst visas i bottenplaceringen i Skolverkets senaste undersökning, gav helt orättvisa förhållanden för personalen redan innan pandemin slog till! Börja med att öka personalresurserna i förskola och skola och minska barngrupperna så kan vi föräldrar fortsätta att göra vårt för att underlätta pedagogernas arbete. #förskoleupproret

Haninge förlänger 15 timmars förskola fram till sommaren