Stockholmsregionen och Sverige behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. I den omställningen vill vi i Miljöpartiet se till att göra vardagen enklare för alla oss som lever här. Vi vill att det i stora delar av Stockholms län endast ska vara 15 minuter med gång, cykel eller kollektivtrafik till det man behöver för att få vardagen att gå ihop.

När fler kan välja gång, cykel, tåg, buss eller båt framför bilen minskar vi också klimatutsläpp, trängsel och ohälsosamma luftföroreningar. Dessutom frigörs mer plats för parker, torgytor, uteserveringar och andra mötesplatser. Vår vision om 15-minutersstaden skapar helt enkelt en bättre region för oss alla att bo och leva i. Ett nytt, grönt folkhem.

Tydlig målbild i Paris

15-minutersstaden är ett begrepp som först myntades av franska forskare och används nu som en tydlig målbild i stadsplaneringen i Paris. Och precis som Paris så vill vi planera för att människor ska kunna bo, arbeta och leva i livskraftiga lokala samhällen med korta resvägar. Det mesta som behövs i vardagen skall finnas inom 15 minuters avstånd med gång, cykel eller kollektivtrafik. 

Utveckla regionala centrum

För att möjliggöra det så behöver regionen utvecklas våra regionala centrum. Oavsett om du bor och arbetar i landsbygd, förort eller stad, är målet att alla skall kunna göra inköp, uppleva kultur, delta i fritidsaktiviteter, träffa vänner och få den service som möter vardagens behov i sin närmiljö.

Både din lokala vårdcentral och kommunens omsorg ska finnas nära – fysiskt och digitalt – och erbjuda största delen av den hälso- och sjukvård du behöver.

Förtur för bussar

För att göra 15-minutersstaden till verklighet krävs att Region Stockholm och kommunerna i länet genomför en rad reformer kommande mandatperiod. Trafikmiljön behöver förändras med fler busskörfält och förtur för bussar i korsningar. Tiden för stopp vid varje hållplats behöver förkortas genom att tillåta påstigning vid alla dörrar.

Ny teknik som som självkörande minibussar, elbilspooler, lånecyklar och liknande behövs också för att korta resan från dörr till dörr. Att på ett enkelt sätt även kunna ta med cykeln på pendeltåg och regionbussar, också i rusningstrafik, skapar en större frihet att resa och klara vardagen utan bil. 

Sänkta biljettpriser

Miljöpartiet vill dessutom genom lägre biljettpriser sänka tröskeln och attrahera fler att använda kollektivtrafiken. Ett första steg är att sänka biljettpriserna för ungdomar, studenter och pensionärer.

För att få en starkare finansiering av kollektivtrafiken utan att höja biljettpriserna årligen vill vi utreda en ny modell för hur kollektivtrafiken finansieras, kopplat till Stockholms arbetsmarknad och näringsliv.

Trängselavgifter till kollektivtrafik

Vi vill också bredda och utöka trängselavgifterna för vägtrafiken och ändra så att pengarna går till att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken, inte nya motorleder som ökar både trängsel och klimatutsläpp.

15-minutersstaden kan bli verklighet i vår region men då krävs politiskt mod och en vilja att tänka om. Därför ska du rösta på Miljöpartiet. Vi vill bygga det gröna folkhemmet, och på så sätt se till att alla är med när Stockholmsregionen ställer om.