Socialdemokraterna i Göteborg har länge stridit för ett undantag för Backaborna. Och beslutet kommer inte en dag för tidigt. Placeringen av betalstationerna inom trängselskattsystemet fick orimliga konsekvenser för de boende i Backa och negativa konsekvenser för tillgängligheten i stadsdelen. Flera Backabor hamnade i en situation där de behövde betala trängselskatt för att handla eller göra ärenden vid sitt närmaste köpcenter. Från och med 2 maj kommer därför enbart genomfartstrafik behöva betala trängselskatt, dvs Backaborna kan ta sig in och ut ur stadsdelen utan trängselskatt men skyddas samtidigt från att stora mängder trafik från E6:an tar sig igenom och överlastar gatorna i Backa. Genom det så kallade Backaundantaget underlättas möjligheterna för arbetspendling, tillgängligheten till näringsliv, torg och handel, fritid och verksamheter i Backa.  Att man från den 1 maj kan köra inom stadsdelen utan att betala trängselskatt är både rättvist och rimligt.

Samtidigt fortsätter vi vårt arbete för att utveckla alla former av trafiklösningar i staden. Ökade satsningar på kollektivtrafik, de nya snabbussarna till Backa, ny bro över Göta älv för alla trafikslag och den nya vägtunneln Marieholmstunneln, som kommer avlasta Tingstadstunneln. För oss är detta en viktig jämlikhetsfråga – det vill säga att alla människor ska ha god möjlighet att göra den resa de behöver, och ta sig dit de behöver. Det handlar om att skapa friheten och möjligheten att kunna ta del av allt det goda som vår stad har att erbjuda, såväl för göteborgare som besökare.

För en stor grupp boende i Backa fick betalstationernas placering särskilt negativa effekter. Därför agerade vi socialdemokrater tidigt. För oss var det viktigt att utreda den här frågan tillsammans med Backaborna, vilket resulterade i en omfattande dialog under några månader på Selma Lagerlöfs torg. Den dialogen tillsammans med Backaborna gav oss kraften att driva frågan vidare gentemot regeringen, som ägde själva beslutet. Nu levererar vi tillsammans med vår S-ledda regering Backaundantaget!