Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd i Stockholms stad, fortsätter att jobba för fler ordningsvakter. Foto: Anna Z Ek

Debatt: "Nu måste ordningsvakter avlasta Polisen"

I väntan på de 10 000 poliser som regeringen utlovat behöver mer göras för att avlasta polisen., skriver Erik Slottner och vill att ordningsvakter ska få fler befogenheter så de kan avlasta polisen.

  • Publicerad 05:30, 17 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En kanske något oväntad effekt av de restriktioner som Coronapandemin fört med sig är att ordningsstörningarna i samhället har minskat. På flera håll i landet hittar vi redogörelser för hur polisen avlastats i takt med att folksamlingar begränsats. I ett nyligt nyhetsinslag från SVT Stockholm framställs hur polisregion Stockholm kunnat omprioritera sina resurser. Enligt inslaget ska Stockholmspolisen under pandemiåret 2020 ha lämnat in sex procent fler brottsärenden till åklagare, jämfört med året innan. ”Jag kan inte säga att något blivit sämre” säger polischefen som intervjuas i inslaget. Detta betyder inte att folksamlingar ska begränsas även efter pandemin, men det visar tydligt att det lönar sig för samhället att lyfta bort de mindre allvarliga brotten från polisen.

Mobila ordningsvakter

I Stockholms stad har den nu styrande majoriteten tagit ett stort ansvar för den ordningsuppehållande verksamheten. Här bidrar redan mobila ordningsvakter till att avlasta polisen. Sedan maktskiftet i staden 2018 har antalet kommunala ordningsvakter femdubblats, och antalet platser där vakterna får verka, dubblerats. I budgeten för 2021 satsar vi dessutom ytterligare 15 miljoner för att ordningsvakterna ska blir fler. Under första halvan av 2020 har stadens nu hundra vakter rapporterat in omkring 60 000 utförda åtgärder och patrulleringar till staden. Av dessa utgör inte mindre än 11 500 insatser som direkt avlastat polisen. Från platser som Sergels torg, Spånga och Rinkeby visar rapporter att trygghetsutvecklingen i staden går i rätt riktning. Stölder, våldsbrott och skadegörelse stoppas, samtidigt som kontakten med såväl lokalinvånarna som stadens förvaltningar bidrar till god samverkan och tydligare lägesbilder för det fortsatta trygghetsarbetet. Lokalpoliser i flera stadsdelar beskriver de kommunala ordningsvakterna som ett viktigt komplement till den egna verksamheten.

I väntan på poliser

I väntan på de 10 000 poliser som regeringen utlovat behöver mer göras för att avlasta polisen. Som trygghetsborgarråd har jag vid återkommande tillfällen i den offentliga debatten påpekat en rad lagförändringar som jag ser måste komma på plats för att underlätta kommunernas trygghetsarbete. Det rör sig om att utöka ordningsvakternas befogenheter och var de får verka. Det är exempelvis inte rimligt att en ordningsvakt inte ska få agera i sitt fulla ämbete bara för att en ordningsstörning sker några meter utanför det designerade förordningsområdet, eller att platser som Humlegården och Kungsträdgården och Hornsbergs strand med återkommande ordningsstörningar inte beviljas vakter.

Att utbilda fler poliser är viktigt och prioriterat. Kristdemokraterna har också föreslagit en lokal närpolis. I Stockholm behövs däremot omedelbara insatser här och nu. Inte minst bör regeringen och inrikesminister Mikael Damberg omgående hörsamma min och många andra kommunföreträdares vädjan om ändringar i den förlegade lagstiftningen om ordningsvakter. Regeringen måste också kunna se till att polisens viktiga arbete inte sätts på paus nästa gång visselpipan blåser av ett Stockholmsderby. Detta till exempel genom att avsätta resurser till polisen för ordningsvakter i polisiär regi vid dessa typer av tillställningar för att frigöra mer personal till viktigare arbete.

Pandemin vägledande

Låt insikterna från pandemin bli vägledande. Genom att från flera håll avlasta polisen kan samhället bidra till fler uppklarade brott och krafttag mot den grova kriminaliteten. I Stockholm har sedan 2016 mellan 87 och 119 skjutningar inträffat årligen. I år har redan 116 skjutningar skett fram till mitten av oktober. När gänguppgörelser tilltar dramatiskt och oskyldiga civila hamnar i skottlinjen är det inte längre rimligt att polisen ska lägga sina resurser på ordningsuppehållande verksamhet. Alternativet skulle vara ett oförsvarligt resursslöseri och ett svek gentemot alla de offer som väntar på upprättelse.