Pengarna till sjukvården hamnar i för liten utsträckning där de behövs, som på Karolinska, och för mycket i fickan på privata vårdgivare, enligt Socialdemokraternas Roger Persson Österman. Foto: Karoline Montero Araya

Debatt: "Moderaterna – det nya bidragspartiet i Region Stockholm"

Moderaterna odlar en myt om förmåga till ansvarsfull förvaltning som inte stämmer. I stället fungerar partiet som en jultomte som invaggar väljarna in i falsk trygghet, menar Roger Persson Österman (S) i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:30, 4 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Moderaterna i Stockholm har blivit det nya bidragspartiet. De som moderaterna satsar på inom Region Stockholm är vårdföretagarna och konsulterna. Tack vare moderaternas sinistra styrning överkompenseras de privata vårdföretagarna. Efterfrågan ökar också kraftfullt bortom vad som är vare sig ekonomiskt eller medicinskt motiverat. Detta gynnar de privata intressena. Detta sker framförallt inom ramen för moderaternas ”flaggskepp” – det fria vårdvalet. Region Stockholm har idag flest antal vårdval i Sverige. Moderaternas ideologidrivna privatisering kräver också stora arbetsinsatser av konsulter och advokater som tar fram systemen och utformar och kvalitetssäkrar avtal och upphandlingar. Felaktigheter leder också till tvister och dyra överklaganden. Den nödvändiga byråkratiska kontrollapparaten blir synnerligen kostsam.

Vårdvalen

Det ska sägas att vårdvalen många gånger uppfattas mycket positivt av den enskilde som i vårdsituationen har svårt att anse att den utförda behandlingen var onödig eller överdrivet kostnadskrävande. Man litar helt naturligt på sin vårdgivare och blir glad över hjälpen. Den enskilde kan ha svårt att se risken för framtida kollaps av sjukvårdssystemet. Problemet är emellertid att moderaternas ideologiskt drivna och dyra sjukvårdspolitik inte är ekonomiskt hållbar. Den går ut över möjligheten att i framtiden leverera god sjukvård. Det blir en stor gökunge i boet. Ta exemplet Karolinska sjukhuset – som finansierats genom en extremt dyr modell som innebär att stora utgifter skjuts på framtiden genom många års omotiverat höga leasingutgifter. Det var en sådan riskabel finansieringsmodell (s.k. OPS) som bland annat bidrog till Greklands ekonomiska haveri.

Förhållningssätt

Dagens moderata ekonomiska förhållningssätt i Stockholm är en spegling av den förre moderata landstingspolitikern Ralph Lédels katastrofala och oansvariga ekonomiska politik för 20 år sedan. Moderaterna odlar en myt om förmåga till ansvarsfull förvaltning som alltså inte stämmer. Moderaterna tillämpar istället det s.k. jultomteteoremet i syfte att vagga väljarna in i falsk trygghet. Sjukvården måste vara robust och hållbar för att kunna hantera framtida svåra utmaningar, som t.ex. nya pandemier och farsoter.

Penningslöseri

Vi i S är emellertid övertygade om att väljarna kan ta till sig att dagens penningslöseri går ut över morgondagens möjligheter. De kan därmed kräva en sund och ansvarstagande sjukvårdspolitik. Vi får inte vänta tills revisorerna i regionen avstyrker ansvarsfrihet, som skedde mot moderaterna och Ralph Lédel 2001 och 2002. Moderaternas ”flaggskepp” måste hala flaggan. S står beredda att ta över ansvaret i Region Stockholm, om så behövs med hjälp av andra seriösa partier.