Återigen har Sveriges unga fått sina antagningsbesked med hopp om att förverkliga sina drömmar. Men många av dem som har blivit antagna till Stockholms lärosäten tvingas tacka nej till sina utbildningsplatser då de inte lyckas hitta någonstans att bo.

En del av de som faktiskt hittar ett boende tvingas istället tacka nej till extrajobb för att inte få sina studiemedel indragna – trots att det numera är en nödvändighet för studenter i Stockholm att extrajobba för att få ekonomin att gå ihop.

Hamnat i skymundan

Liberala Studenter tycker det är beklagligt att Stockholms studenters situation har hamnat i skymundan den senaste mandatperioden.

Därför vill Liberala Studenter se nästa regering genomföra följande reformer för att stärka studenternas studietid:

√ Slopa fribeloppet

Fribeloppet hindrar studenter från att arbeta. Därför slopade regeringen fribeloppet tillfälligt under pandemin för att få fler studenter i arbete, inte minst inom vården här i Stockholm. Men nu i höst är fribeloppet tillbaka. Det är en bromskloss för studenters inträde på arbetsmarknaden och förvärrar många studenters redan pressade ekonomiska situation. Fribeloppet behöver slopas permanent.

√ Bygg fler bostäder

   Det är en skam att ungdomar tvingas tacka nej till utbildningar i Stockholm på grund av att de inte lyckats hitta någonstans att bo. Detta är en direkt konsekvens av Socialdemokraternas sönderreglering av bostadsmarknaden. Vi behöver röja undan onödiga regler som fördyrar byggandet och röra oss mot en friare hyresmarknad som gör det mer lönsamt att bygga hyresrätter. Nuvarande system krossar drömmarna om att flytta för plugget. Stockholm behöver fler bostäder, inte mer politisk styrning av bostadsmarknaden.

√ Avreglera förmyndande lagar

Färre regler och mindre byråkrati innebär längre öppettider på krogen och klubben. Förmynderiets tid är förbi och nästa mandatperiod behöver präglas av frihet för individen och ett förtroende för att vuxna människor kan fatta beslut om sina egna liv. Låt fler krogar och klubbar i Stockholm ha öppet längre och låt dem själva bestämma om rökning ska vara tillåtet inomhus eller på uteservering.

√ Förbättra kvalitén på utbildningen

Det ensidiga fokuset på genomströmning har, på bekostnad av kvalitén, förvandlat Stockholms lärosäten till utbildningsfabriker. Inte helt olikt fabrikerna i Sovjets planekonomi (som enligt skrönan ska ha tillverkat endast små vänsterskor) examinerar Stockholms lärosäten i dag studenter på löpande band.

Vi behöver reformera resurstilldelningsmodellen så att en större del av anslagen viktas mot faktorer som exempelvis kvalitet, forskningsanknytning eller arbetsmarknadsrelevans. Målet måste vara att göra Stockholms studenter anställningsbara.

Rösta för förändring

Det är vi studenter som är både Stockholms och Sveriges framtid. Om vi inte får förutsättningar att lyckas kommer hela samhället påverkas negativt på sikt.

De senaste fyra åren har Stockholms studenters frågor hamnat i skymundan. Den 11 september har du möjlighet att rösta för förändring – och den förändringen kommer enbart genom en liberal borgerlig regering och ett fortsatt liberalt borgerligt styre i Stockholm.