Smittan befaras öka mest bland ovaccinerade yngre elever. Även lärarna som är ålagda att undervisa på plats riskerar att smittas och insjukna, skriver artikelförfattarna. Foto: Mostphotos

Debatt: Lärare och elever måste få bättre skydd mot smittspridningen

De skolansvariga i Stockholm måste göra allt som är möjligt för att minska spridningen av Omikron och säkra lärares och elevers arbetsmiljö, skriver företrädare för Lärarnas Riksförbund.

  • Publicerad 06:15, 20 jan 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Spridningen av coronavirusets omikronvariant beräknas nå sin kulmen i Sverige under de närmaste veckorna. Smittan befaras öka mest bland ovaccinerade yngre elever. Även lärarna som är ålagda att undervisa på plats riskerar att smittas och insjukna.

Lärarnas Riksförbund anser att de skolansvariga i Stockholm måste göra allt som är möjligt för att minska smittspridningen och säkra lärares och elevers arbetsmiljö. Vi kräver att:

√ Skolhuvudmännen tar sitt ansvar och skärper sina åtgärder för den fysiska arbetsmiljön för att undvika trängsel och ge tillgång till skyddsutrustning. Det är en självklarhet att såväl personal som elever ska erbjudas munskydd.

√ Noggranna riskbedömningar och skarpa åtgärder måste snarast komma på plats. Lärare måste kunna arbeta så mycket som möjligt hemma, och bara vara på plats i skolan då det är nödvändigt. Undervisning i halvklasser och viss distansundervisning vid ökad smittspridning bör vara alternativ.

√ Öppna hus för blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare måste ersättas av digitala arrangemang.

√ Lärare ska snarast få en tredje dos. Nu pågår vaccinering av eleverna i många skolor, men lärarna ingår inte i planeringen. Det är en självklarhet att lärare ska kunna få den skyddande tredje sprutan på arbetsplatsen. För lärare som inte fått sin tredje vaccindos och känner akut oro ska smittsäkra arbetsuppgifter erbjudas.

√ Arbetsgivarna måste säkra vikarieförsörjningen då många lärare befaras bli sjuka när smittspridningen ökar. Pengarna från regeringens coronamiljard borde nu användas till att anställa vikarier.

På så sätt kan stängda skolor och distansundervisning undvikas och eleverna få den utbildning de har rätt till. Det kunskapstapp som skett under pandemin måste hejdas. Därför måste lärarna skyddas, i Stockholm liksom i hela riket.