En succé. Det får man nog kalla våra närakuter, som ger vård till hundratusentals stockholmare varje år. Men nu hotas närakuternas framtid. Alla oppositionspartier i regionen vill antingen lägga ned eller begränsa närakuterna.

Liberalerna har drivit på för att öppna Stockholmsregionens elva närakuter, som är strategiskt utplacerade i länet, från Handen och Södertälje i söder till Sollentuna och Norrtälje i norr, från Nacka till Järva. Vi vill fortsätta utveckla och förstärka både akutsjukhusen, vårdcentralerna och närakuterna för att alla barn och vuxna ska få snabb vård, på rätt nivå.

Akuta skador

Närakuten kan ta hand om de flesta akuta skador och sjukdomar. Där finns kompetens för både barn och vuxna. Närakuten har labb och röntgen och håller öppet 8–22 varje dag.Man kan ta emot ambulanstransporter, färdigbehandla många skador eller till exempel slussa äldre patienter vidare till geriatriken (den specialiserade äldresjukvården).

I fjol gjordes över 350 000 patientbesök på närakuterna, varav en stor andel barn. De tog emot tusentals ambulanstransporter. Det betyder att dessa patienter har fått en bra vård och ett snabbare omhändertagande, än om de behövt åka till stora sjukhusakuten.

Hade blivit ohållbart

Det betyder också att akutsjukhusen kan fokusera på de svårast skadade och sjuka. För många äldre är det en särskilt stor vinst att slippa ”omvägen” via akutsjukhuset. Geriatriken finns i närheten av närakuterna.

Om dessa 350 000 patienter hade sökt sig till akutsjukhusen hade belastningen på akutmottagningarna, där läget redan ofta är tufft, blivit ohållbar. Dessa patienter hade också fått vänta väldigt länge på vård, då de inte kunnat prioriteras så högt på sjukhusakuten.

Vill lägga ner samtliga

Vari består då hotet mot närakuterna? Sverigedemokraterna vill lägga ned samtliga närakuter. Vänsterpartiet vill lägga ned de närakuter som inte ligger vid ett akutsjukhus (Handen, Nacka, Sollentuna, Rosenlund, Hötorget och Järva). Socialdemokraterna vill ta ifrån privata aktörer uppdraget att driva de uppskattade och välfungerande närakuterna i Sollentuna och Nacka.

Närakuterna måste räddas. Närakuterna gör jobbet de ska göra: De har ökat tillgängligheten för patienterna, avlastat akutsjukhusen, och är även resurseffektiva. De ska inte läggas ned eller begränsas – de ska utvecklas!