När julfirandet står för dörren bör vi ägna en tanke åt alla dem som inte har någon att umgås eller prata med. Vi har bland annat förstärkt samarbetet med civilsamhället, som gör ovärderliga insatser för ensamma äldre, skriver äldreborgarrådet Erik Slottner (KD). Foto: Mostphotos/Pressbild

Debatt: I Stockholm ska inga äldre behöva känna sig ofrivilligt ensamma

Nu mer än någonsin gäller det att kraftsamla för att minska den ofrivilliga ensamheten. Vi möjliggör för fler att göra sociala besök på äldreboenden och ökar samarbetet med civilsamhället, skriver Stockholms äldreborgarråd Erik Slottner (KD) inför julhelgen.

  • Publicerad 06:15, 16 dec 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu är det jul igen. För många är detta en tid av gemenskap och glädje, då man får chansen att återse familj, släkt och vänner. För åtskilliga andra, inte minst ett stort antal äldre som lider av långvarig ofrivillig ensamhet, utgör julen tvärtom en dyster påminnelse om deras isolering. När julfirandet står för dörren bör vi därför ägna en tanke åt alla dem som inte har någon att umgås eller prata med. 

En tredjedel ensamma

Ofrivillig ensamhet blir vanligare med stigande ålder. Statistik för Stockholms län visar att medan omkring en tiondel känner sig ensamma i pensionsåldern, gör knappt en femtedel det vid 75 och ungefär en tredjedel efter 85. Det kan röra sig om till exempel att man mist sin livspartner, eller om att försämrad fysisk hälsa gör det svårt att delta i sociala sammanhang. 

Även om politikens möjligheter att hjälpa äldre som lider av ensamhet är begränsad och aldrig kan ersätta det medmänskliga ansvaret, saknas det inte möjligheter för den att agera. Detta är något som vi tagit till oss i Stockholm, där vi alltsedan valet 2018 prioriterat arbetet för att bryta den ofrivilliga ensamheten och genomfört riktade insatser till äldre såväl i egna boenden som på äldreboenden.

Samarbete med civilsamhället

Framför allt har vi förstärkt samarbetet med civilsamhället, som gör ovärderliga insatser för ensamma äldre. Inför högtider ser vi dessutom till att stötta dessa verksamheter extra mycket.

Coronapandemin har fört med sig stora utmaningar för Stockholms arbete mot ofrivillig ensamhet. Besöksförbudet på äldreboenden fick smärtsamma konsekvenser och pågick längre än någon hade kunnat ana. Hjärtan krossades när anhöriga inte fick ta farväl av en älskad familjemedlem eller när äkta makar nekades att träffas.

Gäller att kraftsamla

I Stockholms äldreomsorg var uppfinningsrikedomen lyckligtvis stor, och när restriktionerna lättades kom alltfler sociala aktiviteter tillbaka i smittsäkrade former, däribland digitala besök och olika utomhusvistelser. I den långa isoleringens spår har likväl en omfattande och ledsam ensamhetsproblematik trätt fram.

Nu mer än någonsin gäller det att kraftsamla för alla dem som inte har någon att dela sina tankar och upplevelser med. Stockholms stads styrande majoritet har mot bakgrund av det beslutat att lägga ett ett historiskt stort ensamhetspaket om drygt 60 miljoner kronor inom äldreomsorgen. Tidigare insatser förstärks och nya satsningar görs.

Utökar ungdomsbesöken

För att minska den ofrivilliga ensamheten på stadens äldreboenden utökar vi ungdomsbesöken. Vi möjliggör också för fler – exempelvis seniorer – att göra sociala besök på äldreboenden. På seniorboenden ökar vi anslagen till aktivitetscentra, samtidigt som vi utökar samarbetet med civilsamhället och ger mer pengar till den uppskattade satsningen ”Matlyftet”, som använder måltiden för att skapa gemenskap.

Detta är insatser som vi har arbetat med en längre tid och som vi vet gör skillnad. För ensamma äldre som lider av psykisk ohälsa eller har sociala problem ska därutöver en helt ny specialinriktad träffpunkt öppnas, medan arbetet för att nå ut till dem intensifieras.

Vi går före i Stockholm

Den vackra juletid som nalkas ska vara en värmens och gemenskapens tid för alla stockholmare, oavsett ålder. Som äldreborgarråd är jag stolt över att vi går före i Stockholm och sätter verklig kraft bakom målsättningen att inga äldre ska behöva känna sig ofrivilligt ensamma.