Bostaden är alltid en aktuell fråga. Det är också en av våra grundläggande förutsättningar för ett bra liv. Styrningen är som i många andra delar av våra liv att det är av tillgång och efterfrågan. Vi har under ett antal år levt med den stora orättvisan att hyresrätten är missgynnad i förhållande till bostadsrätten och egna hem. Det byggs också alldeles för lite bostäder.

I Göteborg är det mycket som är värt att påverka då det gäller bostadspolitiken. Det finns också mycket att göra rent skattemässigt för att utjämna skillnaderna. Det är stora pengar som skulle kunna omfördelas. Då tror jag att det kanske blir mer jämställt mellan boendeformerna som bostadsrätt och hyresrätt.

Bostadsbolagen måste också öppna upp och höra sig för bland de boende om olika intressen i de olika bostadsområdena. Vad som är viktigt är att vi har en kunskap om framtiden, kostnader, miljö, energi med mera. Vad är stadens behov om nu och i framtiden?

Det skulle vara bra med ett system att kunna fondera pengar för framtida renoveringar för bostadsbolagen utan att bli straffbeskattade. Så har det varit. Många inom hyresrätten frågar sig idag, var är alla pengar? Det är dyrt att renovera fastigheterna och de boende i hyresrätter drabbas hårt i samband med detta.

Hyresrätten är fortfarande den dyraste boendeformen. Bra bostäder till rimliga hyror kan man läsa ibland, undrar vad man egentligen menar med? Eller att hela tiden tala om en tandlös lagstiftning. Hur länge skall man hålla på och anse att det är detta som är problemet?

Jag skulle önska få debattera dessa nära frågor men kanske inte så lätta. Om vi går samman som hyr och de som har bostadsrätter som sitt boende så kan vi lösa många framtids- och trivselfrågor tror jag. Jag tror också att vi kan umgås på ett mycket bättre sätt. Vi borde skapa en ny och modern organisation som gynnar det samlade boendet och som kan vara starka mot våra politiker. Jag ser alltså fram emot en modern folkrörelse med stort fokus på bostadspolitik.