I slutet av förra året kom en slående rapport från Socialstyrelsen med skrämmande siffror. Den visar att det är minst 24 000 barn som berörs av hemlöshet.

Idag ligger kylan över Göteborg. Göteborg är kallt, men det är extra kallt för de familjer som inte har ett tryggt hem att komma hem till. Enligt Social resursförvaltning ökar hemlösheten bland Göteborgs barnfamiljer.

Under fjolårets tre första kvartal lade Göteborgs stad nästan 77 miljoner kronor på tillfälliga boendelösningar.

2015 antog Göteborgs kommunfullmäktige en kommunal strategi mot hemlöshet. Strategin syfte var att barnfamiljer skulle få hjälp och stöd för att inte hamna i hemlöshet. Tyvärr har effekten blivit den motsatta. 100 hemlösa familjer är 100 för mycket. Ett barn som inte känner hemmets trygga vrå är ett barn för mycket.

Göteborg kan bättre.

Vi måste rikta ett mer aktivt stöd till de familjer som är drabbade, men även till de civila organisationer som idag gör ett fantastiskt arbete för utsatta familjer. Tillsammans kan vi ta tillvara på deras kompetens för att se till att barnperspektivet bejakas i varje fråga som berör hemlöshet.

Göteborg kan bättre.

Jag vill inte se fler strategier som inte uppnås. Jag vill hellre se en konkret förändring där barnen är i fokus. Att det rödgröna styret i Göteborg inte har lyckats stoppa den negativa utvecklingen gällande hemlöshet bland barnfamiljer är en skam för den här staden.

I mitt Göteborg ska alla barn ha en trygg tillvaro som gör att de växer till trygga människor utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Det är nog. Göteborg kan bättre.