Emma Unevik, vd, efterlyser rejäla åtgärder från regeringen för att rädda Sveriges företag under pandemin. Foto: Privat/Pekka Pääkkö

Debatt: Förseningarna riskerar leda till att jobb förloras

Väldigt många företag är i behov av att kunna permittera och då måste permitteringsstöden komma på plats och betalas ut inom rimlig tid, skriver Emma Dehmer Unevik, företagare, i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 5 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I våras tog det bara några veckor från presskonferens till utbetalda stöd. Nu kan det ta fyra månader. Almega varnar dessutom för att det kan dröja ända till midsommar innan företagen får stöd. I den här takten kommer företagen tvingas säga upp personal och riskerna för en ny konkursvåg öka markant.

Nästan en tredjedel av Sveriges företag har finansierings- eller likviditetsproblem. Skillnaden mellan branscherna är stora. Inom exempelvis industrin rör det sig om vart fjärde bolag men inom besöksnäringen kämpar tre av fyra bolag med finansiering och likviditet.

Väldigt många företag är i behov av att kunna permittera och då måste permitteringsstöden komma på plats och betalas ut inom rimlig tid. Trots det kommer det ha tagit regeringen nästan två månader från det att man offentliggjorde förlängningen av stödet för korttidspermitteringar innan det, den 15 februari, träder i kraft. I våras tog det bara några veckor från presskonferens till utbetalda stöd. Idag kan det istället dröja upp till fyra månader innan stöden betalas ut till företagen.

Utöver regeringens saktfärdighet riskerar stöden dröja ytterligare. På grund av förändringar i regelverket måste Tillväxtverket bygga om sina it-system. Myndigheten räknar därför med att ansökan kan öppna först fem till åtta veckor efter att lagen är på plats.

Det är helt orimligt att ändra i regelverket mitt under en brinnande kris. 50 000 företag fick permitteringsstöd i november, många av dessa kommer ansöka om stöd igen när det förlängda stödet blir tillgängligt, enligt tillväxtverket.

Företagen sitter i en pressad situation, där pengar inte räcker till och personal riskerar att slängas ut i arbetslöshet. Vissa företag har vittnat om att de har lånat pengar för att betala ut löner. Att då förlänga ledtiderna och se till att stöden inte kommer fram till företagen i tid är helt vansinnigt. Förseningarna riskerar att leda till att jobb förloras som inte hade behövts förloras.

Jag har personligen inte behövt söka något stöd för mitt företag men jag är genuint bekymrad över att de företag som behöver stöden inte får stöden i tid. En tredjedel av företagarna har varit missnöjda med tiden det har tagit till stöden betalas ut. 28 procent är missnöjda med hur själva ansökningsprocessen fungerat.

Om Sverige ska stå pall efter krisen behövs Sveriges företag. Regeringen måste agera och det fort.