Miljöpartiet vill bygga ut förnybar elproduktion och lagring i Göteborg men Moderaterna säger nej och vill istället bygga kärnkraft som är tre gånger dyrare. Menar Moderaterna allvar undrar Karin Pleijel (MP).

Det är höga tongångar i energidebatten men i verkligheten står Göteborg och Västsverige inför en stor omställning som är positiv på många sätt. Men ett stort hinder är att vindkraftsprojekten stoppas, detta tycker även industrin som efterlyser en snabb utbyggnad av vindkraften.

Sverige har ingen brist på el, tvärtom är vi en av Europas största exportörer. Endast ett fåtal dagar per år behöver vi importera. Men eftersom länder i Europa har gjort sig beroende av import av fossilgas från Ryssland för sin elproduktion så blir även priserna i Sverige högre. Ett annat skäl till de höga priserna i södra Sverige är kapacitetsbrist i ledningsnäten. Därför behöver vi både förbättra ledningarna och producera el närmare konsumenterna. Inte minst är detta viktigt i Göteborg där vi har stora företagsetableringar att se fram emot, exempelvis Northvolts batterifabrik.

För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behövs en robust tillgång till el som inte förstör miljön. Göteborg konsumerar väldigt mycket el, men producerar nästan ingen. Miljöpartiet föreslog innan sommaren att det skulle tas fram ett tillägg till översiktsplanen där det skulle pekas ut områden i Göteborg för förnybar elproduktion.

Produktionen kan bestå av vindkraft, solenergi och vågkraft. För att kunna ha en stabil försörjning oavsett väder behöver det också finnas lagringskapacitet i form av till exempel batterier och vätgas. Alliansen, Socialdemokraterna, Demokraterna och Sverigedemokraterna valde dock att säga nej till förslaget.

Att säga nej till förnybar elproduktion följer tyvärr ett mönster vi ser i hela Sverige. Partiet som utmärker sig mest är Moderaterna som har försökt stoppa vindkraftsprojekt på totalt 100 TWh, det motsvarar dubbelt så mycket el som kärnkraften producerar om året. I debatten försöker Moderaterna lägga ut dimridåer för det faktum att det är de själva som har stoppat investeringarna i ny, billig och ren energi. Bland annat påstår de att de vill bygga ny kärnkraft.

Om man bortser från att elen från ny kärnkraft är ca tre gånger så dyr som från landbaserad vindkraft så skulle det ta 10-20 år att bygga ett nytt kärnkraftverk. Kärnkraft ökar vår sårbarhet och den mesta uranen som används globalt från totalitära före detta sovjetiska stater. De flesta, även Moderaterna borde i dessa tider förstå att dessa inte är särskilt pålitliga leverantörer. Vindkraft kan byggas här och nu, så länge inte Moderaternas kommunpolitiker sätter käppar i hjulen.

Menar Moderaterna på allvar att vi ska ha el som är tre gånger så dyr och som vi dessutom ska vänta på flera år? Kom igen Moderaterna släpp prestigen, låt oss bygga ut den förnybara energiproduktionen i Göteborg!