Kari Korpi bor nära Blå parken och brukar ta en sväng förbi dammen varje dag. "Jag tror inte på de här reparationerna, det blir nog svårt att få dammen tät." Foto: Stefan Källstigen

Läckande damm har kostat 15 miljoner

15 miljoner kronor i sjön – eller ska vi säga dammen? Så mycket har Upplands Väsby kommun betalat för att få en vattenkänsla i parken. Men efter två år läcker den fortfarande.

  • Publicerad 09:10, 11 maj 2022

Jag har svårt att tro att lagningen ska hjälpa.

När Mitt i besöker Blå parken möts vi av torra grusgropar i stället för blänkande vattenspeglar.

– Det här har gått helt åt helvete. Det var jättefint i några veckor och en jättebra plats att hänga på med barnen. Men sedan började dammarna läcka, säger förbipasserande Huma Abdullah, som bor på Dragonvägen.

Hon tänker på de 15 miljoner kronor hon menar har slösats bort från Väsbybornas skattepengar.

– Det här har inte gjorts på rätt sätt, säger hon.

Blå Parken, Väsbys nya stadspark intill Väsby Centrum, invigdes för två år sedan. De fem dammsektionerna var tänkta att ge parken en vattenspegel, med bryggdäck intill där Väsbyborna kunde njuta av utsikten över vattnet och parken.

Ständiga reparationer

Men dammen har tidvis varit mer av en grusgrop än damm, och reparationsarbetena för att stoppa läckage har avlöst varandra. Och den håller fortfarande inte tätt.

– Dammen och Blå parken är en del av ett av de största stadsutvecklingsprojekt som kommunen gjort på många år. Det är olyckligt och vi beklagar att just dammen inte har fungerat som det var tänkt, säger Per-Olov Nilsson, huvudprojektledare för Fyrklövern.

Enligt Per-Olov Nilsson, som tillträdde sin tjänst i augusti förra året, har det uppstått problem med konstruktionen som enligt hans företrädare inte kunde förutses.

Till en början gjordes mindre reparationsåtgärder på tätskiktet i dammen på grund av revor i gummiduken samt i anslutningen mellan utloppsledning och brunn.

– En gummiduk ska hålla tätt, men är inte lika robust som en betongplatta. Men vi vet inte varför dammduken rivits sönder i botten. Är det av skrot som slängts ner? Vissa skador är en konsekvens av kombinationen rörlig botten och fast infästning. Men det förklarar inte alla skador.

Handlar det om ett konstruktionsfel?

– Nej, inte egentligen. En del av problemet är att vi har haft två entreprenörer, en som har byggt dammen och en bryggdäcket. De här delarna har visat sig inte ”lira” med varandra.

Vem har ansvaret för att det blivit fel?

– Det är svårt att peka på någon som gjort något fel. Det är problematiskt att utreda skuldfrågan, vi reparerar och tar den kostnaden
i stället. Hade vi haft en totalentreprenad på både damm och bryggdäck hade vi kunnat utkräva ansvar av entreprenören. Vi får dra lärdom av det här.

TORRLAGT. Mufida och Ahmed Nizancevic bor på Dragonvägen sedan 22 år tillbaka. Paret går ofta förbi Blå parken och har sett problemen med dammen. "Det är synd att vattnet är borta, det var jättefint innan. Det var skönt att sitta ner och titta ut över vattnet", säger Mufida. "Det är en fin park egentligen. Men när det är el eller vatten inblandat blir det ofta problem", säger Ahmed luttrat. Foto: Stefan Källstigen

Per-Olov Nilsson, huvudprojektledare för Fyrklövern. Foto: Privat

Ny utredning

Nu har kommunen börjat tänka i nya banor. En ny gestaltning och funktion för dammen ska utredas. Tanken är att dammen snabbare ska kunna fyllas upp med regn, samtidigt som den måste kunna stå torr under mycket torra perioder.

Även dammens djup har visat sig vara ett bekymmer. Slam och sediment samlas längs botten i de olika facken, något som gör dammen svår att underhålla och rengöra.

– Vi får även fundera på om den behöver vara grundare. Allt hänger ju dock på att vi får dammen tät.

Vid en eventuell omgestaltning måste kommunen även ta hänsyn till länsstyrelsens skyfallskartering, enligt Per-Olov Nilsson.

– Efter översvämningarna i bland annat Gävle har länsstyrelsen höjt kraven på hur kommunerna hanterar skyfall.

Provisoriskt vatten till firandet med Europe

Men kommunens 70-årsjubileum närmar sig. Blå parken är i fokus för firandet den 2-4 juni, då även Väsbys stolthet, Europe, närvarar.

Därför pausas nu reparationerna. Dammen återställs och vattenfylls, men det är bara en provisorisk lösning.

– Jag kan garantera att det inte kommer att vara några grusgropar vid jubileet, säger Per-Olov Nilsson.

Väsbybon Kari Korpi, 71, som bor i ”det första blå huset”, brukar ta sig en tur ut för att se hur det går med dammarna.

– De är inte särskilt fina just nu, men de var fina när de hade vatten. Jag har svårt att tro att lagningen ska hjälpa.

Han tror att en annan konstruktion hade varit att föredra.

– Nu känns det som bortkastade pengar.

PAUS. Trots budskapet på skylten är reparationsarbetet för närvarande pausat. Foto: Stefan Källstigen

Kostnaden för dammen i Blå parken

Entreprenaden har bestått av två delar – och utförts av två olika entreprenörer.

Grundarbetet (grundkonstruktionen) – med att bygga själva groparna inklusive bottenduk med mera – har kostat 5,5 miljoner kronor.

Finplaneringen – bryggdäck, stegar, infästningar med mera – har kostat 8,2 miljoner kronor.

Reparationer – har kostat 1,36 miljoner kronor (Uppskattat totalt 1,5 miljoner kronor när det är klart)

Kostnad: 15, 2 miljoner kronor

Då tillkommer kostnader för eventuell ny gestaltning och funktion av dammen.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

GRUS. Dammen i Blå parken - eller ska vi säga grusgropen? Foto: Stefan Källstigen

GRUSGROP. Dammen i Blå parken har tömts på vatten. Foto: Stefan Källstigen