Tillståndet dras in. Jacobiskolan, före detta Al-Azharskolan, i Vällingby stängs av Skolinspektionen. Vårterminen blir enligt beslutet den sista för de cirka 700 eleverna på grundskolan. På bild, Anna Bergqvist från Skolinspektionen och skolborgarråd Isabel Smedberg-Almqvist (L). Foto: Louise Bornhall, Skolinspektionen och Stockholms stad

Skolinspektionen stänger omstridd Vällingby-skola

Jacobiskolan i Vällingby, tidigare under namnet Al-Azharskolan, stängs av Skolinspektionen. Omkring 700 elever berörs. Kritiken mot ägarna från Skolinspektionen är skarp.

  • Publicerad 11:02, 18 mar 2022

Beslutet har tagit alldeles för lång tid

Jacobiskolan, nya namnet på omstridda skolkoncernen Al-Azhars skola i Vällingby, stängs. Detta står klart sedan Skolinspektionen under torsdagen beslutat att återkalla alla godkännanden för Stiftelsen för Bildning i Sverige, tidigare Al-Azharstiftelsen, som driver Jacobiskolan.

Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ledningskretsen.

Flera kontroverser

Dagens Nyheter och SVT var först med att berätta om torsdagens beslut.

Beslutet kommer efter ett par års tids kontroverser runt skolverksamheten. 2017 granskade Diskrimineringsombudsmannen dåvarande Al-Azharskolans val med könsuppdelad idrott, något som sedan ska ha upphört.

2019 dömdes grundaren till Al-Azharstiftelsen tillsammans med tre andra personer till långa fängelsestraff efter att ha tagit ut 11 miljoner kronor som skulle ha gått till Al-Azhars skol- och förskoleverksamhet i Vällingby och Hjulsta, och 2020 drog utbildningsnämnden i staden in tillstånden för förskolorna.

Tillståndet dras in. Jacobiskolan, före detta Al-Azharskolan, i Vällingby stängs av Skolinspektionen. Vårterminen blir enligt beslutet den sista för de cirka 700 eleverna på grundskolan. Foto: Louise Bornhall

Även tillståndet för två gymnasieskolor i Stockholm och Göteborg som det stiftelseägda företaget Edinit AB driver stängs, International IT College of Sweden i Vasastan och dess systerskola i Göteborg.

Beslutet börjar gälla den 30 juni i år.

Granskning pågått sedan 2019

Skolinspektionen har sedan 2019 genomfört ägar- och ledningsprövningen. Man bedömer nu att flera företrädare för stiftelsen är olämpliga att bedriva skolverksamhet, främst beroende på bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, ekonomisk misskötsamhet, bristande laglydnad och andra omständigheter av betydelse. Det framgår av beslutet.

Stiftelsen, som har möjlighet att överklaga beslutet, har bland annat restförts för omfattande skatteskulder och lämnat in årsredovisningar för sent till revisorn, respektive registreringsmyndigheten.

Elevernas hemkommuner är n skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Men eleverna och deras föräldrar kan i mån av plats även välja en fristående skola.

Erbjuder hjälp. Hässelby-Vällingby grundskolechef Teddy Söderberg säger att alla vårdnadshavare med barn på Jacobiskolan just nu informeras om vilken hjälp till nya skolor man får. Foto: Liza Simonsson/Lizafoto

Önskat beslutet. Skolborgarråd Isabel Smedberg tycker att beslutet från Skolinspektionen tagit "alldeles för lång tid." Foto: Lieselotte van der Meijs

Beslutet togs under torsdagen. Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen, har tagit beslutet. Foto: Johner bildbyrå

Merparten från Järva och Hässelby-Vällingby

Cirka 550 av Jacobiskolans cirka 600 elever är bosatta i staden, de flesta är hemmahörande i Järva och Hässelby-Vällingby.

Knappt 200 av eleverna tillhör skolområde Hässelby, Vällingby, Spånga. Utbildningsförvaltningen kommer erbjuda platser på kommunala skolor nära hemmet till alla berörda elever och alla vårdnadshavare med barn på Jacobiskolan informeras nu via brev om processen.

Skolborgarrådet har väntat

Skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) menar att Skolinspektionen agerat "alldeles för sent". Att de skyndsamt borde granskat ägarna efter att Stockholms stad 2020 drog in tillstånden för koncernens förskolor.

– Det är bekymmersamt att Skolinspektionen först nu gör samma sak med skolverksamheten. Det finns ingen fråga jag tycker ska prioriteras lika högt som att säkerställa att vi har seriösa aktörer i skolan. Jag är jättebekymrad över att det finns oseriösa skolaktörer i Stockholm, säger Smedberg-Palmqvist.

– Samtidigt måste man vara tydlig med att det finns barn i detta som egentligen inte ska behöva vara med om dessa utmaningar, fortsätter hon.

Fler stängs genom ny lag

Bara ett 40-tal skolor i landet har drabbats av återkallade tillstånd sedan 2010, hälften av dem sedan 2019 då ny lagstiftning kom som gjort att verktygen för tillsynsmyndigheter att stänga skolor som missköts vassare.

– Det är klart man kan tycka att detta tagit lång tid. Men samtidigt är detta ett väldigt ingripande beslut, och det får inte minst påverkan för eleverna. Vi måste vara säkra på att vi har en gedigen utredning innan vi återkallar ett tillstånd, säger Anna Bergqvist, enhetschef på Skolinspektionen.

Hussein Ibrahim, rektor på Jacobiskolan i Vällingby, säger på fredagen att han för stunden inte har tid att svara på frågor om vad som sker med eleverna, men att vi kan återkomma.

Detta har hänt inom skolkoncernen

2017 granskade Diskrimineringsombudsmannen grundskolans i Vällingby dåvarande val att ha könsuppdelad idrott. DO slog fast att det skulle kunna göra att elever diskriminerades och efter det ska uppdelningen ha upphört, enligt skolan.

2019 dömdes grundaren till stiftelsen samt tre andra personer till fleråriga fängelsestraff sedan de tog ut 11 miljoner kronor som egentligen skulle gått till skol- och förskoleverksamheten i Vällingby och Hjulsta. De fyra tvingades betala tillbaka nästan 4,5 miljoner i skadestånd till stiftelsen.

Pengarna skulle användas till att starta en bankverksamhet, men våren 2016 fick man avslag av Finansinspektionen. Stiftelsen hävdade att syftet med bankverksamheten var att säkra skolverksamhetens fortlevnad och att tillhandahålla lån till den muslimska gruppen i Sverige, vars religion förbjuder lån mot ränta. Men enligt domstolen var detta inte förenligt med stiftelsens ändamål.

2020 beslutade utbildningsnämnden att dra in tillstånden för Al-Azhars förskolor i Vällingby och Hjulsta. Enligt nämnden har stiftelsen inte lyckats redovisa vad skattepengarna används till och man anses sakna ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna. Beslutet verkställdes 2021.

2021 Skolinspektionen beslutar att stänga två Al-Azharskolor i Örebro, sedan man bland annat fått uppgifter om att en person valts in i styrelsen som återvänt till Sverge från Syrien, där han i samband med krig ska ha haft som syfte att ansluta sig till en terrororganisation. Personen skulle enligt uppgifter från Säpo under 2021 fortfarande vara anhängare av våldsbejakande islamism och ha ett brett kontaktnät i den våldbejakande islamismen i Örebro. Enligt Säkerhetspolisens bedömning skulle Al-Azharstiftelsen i Örebro vara en verksamhet där barn troligtvis utsattes för radikalisering.

Visa merVisa mindre