Sett från väst. Visionsbild på hur skolan kan se ut från Björnmossevägen. Foto: Max Arkitekter

Nu har nya Björnbodaskolan klubbats

Nästa år kan nya Björnbodaskolan börja byggas. Staden har beslutat att godkänna detaljplanen.

  • Publicerad 17:10, 30 sep 2020

Gamla Björnbodaskolan ska rivas och paviljongerna likaså. I stället blir det en helt ny skola med plats för 1 200 elever i årskurs F-9.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har klubbat igenom en ny detaljplan, som också möjliggör en förskola med åtta avdelningar och en gymnastikhall.

Byggs på samma plats

Först var tanken att den nya skolan skulle ligga närmare Skattegårdsvägen, men där skulle den göra för stor inverkan på naturen. Placeringen blir i stället densamma som i dag.

Planen är att den nuvarande skolan ska rivas nästa år och att bygget blir klart år 2025.

Men det är inte säkert att sista ordet är sagt. Detaljplanen kan överklagas till mark- och miljödomstolen.