Hårt slag. Sju av tio kampsportsföreningar i Stockholmsregionen har fått sämre ekonomi under coronakrisen. Hallidrottarna har generellt drabbats hårdats, enligt Claes Thunblad ifrån Riksidrottsförbundets Stockholmsdistrikt. Foto: Karin Nilsson & Privat

Unga överger idrotten under pandemin

Två av tre idrottsföreningar i Stockholm har förlorat medlemmar under coronakrisen. Nu är oron stor att ungdomar i gymnasieåldern slutat sporta – för gott.

  • Publicerad 05:50, 14 jun 2021

Av 1 100 idrottsföreningar i Stockholmsregionen uppger hela 64 procent att de har tappat fler aktiva än vanligt under pandemin. Det visar en undersökning som Riksidrottsförbundets Stockholmsdistrikt har gjort. Var fjärde förening uppger att antalet medlemmar har minskat mycket.

Claes Thunblad, ordförande för förbundet i Stockholm, är extra orolig för att många ungdomar i gymnasieåldern har lagt ner idrotten när träningar och tävlingar ställts in på grund av restriktionerna.

Gymnasieungdomar drabbade

– När man inte kan tävla och träna som vanligt är risken att man tappar sugen. Den här åldersgruppen har varit väldigt drabbad under pandemin och det är ett problem för folkhälsan i stort. Slutar du när du är 17 eller 18 år för att du inte får utöva din idrott så är det en hög tröskel att börja om igen, säger Claes Thunblad.

Hårdast har coronakrisen slagit mot hallidrotter, särskilt kampsporter. Det beror både på att smittan omöjliggjort närkontakt men också på att föreningarna håller till i mindre lokaler och ofta har små ekonomiska marginaler.

Pandemin kortar köerna till barnidrotten

Nästan hälften av alla föreningarna i förbundets undersökning uppger att coronakrisen har försämrat deras ekonomi.

Akut behov av stöd

Nu måste kommunerna i Stockholmsregionen öka stödet till idrotten i flera år framåt för att föreningarna ska kunna starta om, anser Claes Thunblad.

– Man måste ta igen den här skulden. En av tio föreningar är i riskzonen för nedläggning. Det finns ett akut behov av ekonomiskt stöd. Man måste också ta tag i den stora bristen på anläggningar och träningsytor så att de som vill idrotta kan göra det, säger han.

RF-SISU Stockholm har anlitat Sweco för en undersökning av hur pandemin har slagit mot idrottsföreningar i regionen.

Totalt har 1 100 föreningar svarat på enkäten och 30 föreningar har intervjuats.

Undersökningen visar bland annat:

64 procent uppger att något fler eller många fler aktiva än vanligt har slutat.

89 procent av föreningarna säger att pandemin har påverkat träningsverksamheten.

Närmare hälften föreningarna uppger att krisen har försämrats deras ekonomi.

Kampsporten ser ut att ha drabbats hårdast av medlemstapp. Närmare sex av tio av dessa föreningar anger att antalet aktiva har minskat mycket.

Minst påverkade av coronakrisen är golf, racketsport och ridsporten.

Visa merVisa mindre