Sliten bollplan rustas redan i höst

Kerstin Hesselgrens park ska rustas rejält, med start 2021. Men vissa delar av arbetet har redan "smygstartat". Bollplanen renoveras just nu och får nya målburar och ett stängsel runtom.

  • Publicerad 06:40, 20 okt 2020

Intill fotbollsplanen byggs en ny boulebana. Den ska omges av en träsarg och får en mittlinje, så att två banor skapas. Vid sidan om blir det två små sittläktare, parksoffor och bord.

Både fotbollsplanen och boulebanan ska vara klara vid årsskiftet. Den gamla boulebanan tas då bort.

Stadsdelsförvaltningens plan är att rusta resten av parken 2021–2023, i etapper. Ny lekutrustning för både mindre och större barn och renovering av plaskdammen ingår.

Fotbollsplanen i Kerstin Hesselgrens park. Foto: Stockholm växer