Besättningen. Kapten Ken Mårtensson, Jörgen Andersson (operatör) och Calle Tesch (maskinist) från företaget Vattenresurs, som genomför fosforfällningen. Foto: Sacharias Källdén

Deras uppdrag: Göra Magelungen friskare

En farkost fulltankad med aluminiumlösning far fram och tillbaka över Magelungen. Mitt i fick hänga med ombord, och träffa gänget som ska stoppa framtida algblomning i sjön.

  • Publicerad 14:39, 8 okt 2021

Den här åtgärden handlar om att åtgärda historiska synder, framför allt från reningsverket som fanns i Trehörningen

Det är en annorlunda farkost som stävar ut från bryggan nedanför Ågesta folkhögskola. Utläggaren kallas den. Den är utrustad med tjocka slangar och i fören sitter något som liknar en jättelik kratta med 36 smala rör som går att sänka ner under ytan.

På släp har den en tank fylld med elva kubikmeter aluminiumlösning. Vätskan pumpas via slangarna fram till rören och släpps sedan ut i Magelungens vatten på lämpligt djup.

Ska minska algblomning

Processen kallas för fosforfällning. Aluminiumlösningen hjälper till att binda näringsämnet fosfor i bottensedimentet. Det gör att exempelvis algblomning kan förhindras.

För den som tycker att aluminium och sjövatten låter som en olämplig kombination ger Fred Erlandsson, expert på Stockholm Vatten och Avfall, lugnande besked.

– Aluminium finns naturligt i sjön och binder fosfor. Men i en urban miljö räcker inte mängden aluminium till för att ta hand om den stora mängd fosfor som förs med när exempelvis orenat dagvatten rinner ner i sjön. När vi tillsätter den här lösningen ger vi den naturliga processen en hjälpande hand, förklarar han.

På uppdrag. Billy Dahlberg, driftchef på företaget Vattenresrurs och Fred Erlandsson från Stockholm Vatten och Avfall ombord på utläggaren i Magelungen. Foto: Sacharias Källdén

Bred. Bommen längst fram är femton meter bred och har 36 rör vilket gör att ett stort område kan täckas in där utläggaren far fram. Foto: Sacharias Källdén

”Kände mig lite som en fisk”

Nu är det visserligen inte badsäsong men Billy Dahlberg, driftchef på företaget Vattensresurs, försäkrar att lösningen inte är farlig ens om man får den direkt på huden.

– Det är inte så att den fräter av ett finger eller så. Jag råkade till och med få lite i munnen en gång. Jag blev torr och kände mig lite som en fisk men annars var det ingen fara, säger han.

Fosforfällningen är en av de första och viktigaste åtgärderna i det lokala åtgärdsprogram för sjön Magelungen som Stockholm och Huddinge kommun samarbetar kring. Fällningar har tidigare genomförts uppströms i både Orlången och Trehörningen.

– Just den här åtgärden handlar om att åtgärda historiska synder, framför allt från reningsverket som fanns i Trehörningen, säger Fred Erlandsson.

Ger klarare vatten

Fällningen väntas få flera positiva effekter.

– Vi tar bort förutsättningarna för algblomning och skapar ett bättre samhälle för bottenfauna och fisk. Fällningen ökar dessutom siktdjupet i sjön, säger Fred Erlandsson.

Arbetet ska vara klart till månadsskiftet oktober-november. Fosforfällning anses dock bara effektivt på två meters djup eller mer. Därför görs ingen fällning väster om Farstanäsbron.

– Där är alldeles för grunt och för mycket växtlighet, säger Billy Dahlberg på Vattenresurs.

Håller koll. Utläggaren är utrustad med undervattenskamera. Jörgen Andersson övervakar på skärmarna. Foto: Sacharias Källdén

Position. En GPS visar utläggarens position. Foto: Sacharias Källdén

Satsningen i siffror

52 ton aluminium i 500 ton kemisk lösning ska fällas i sjön under hösten.

Nära 500 kilo fosfor ska bindas genom åtgärden.

15 meter är bredden som utläggaren täcker. Det blir ändå många vändor fram och tillbaka på sjön.

4,5 miljoner kronor beräknas fosforfällningen kosta. Huddinge står tillsammans med länsstyrelsen för två tredjedelar, Stockholm för resten.

Visa merVisa mindre

Annorlunda farkost. Utläggaren med tanken på släp. Foto: Sacharias Källdén

Trivs vid sjön. Lotta Skyttman och Marley gillar att hänga vid Magelungen. Foto: Sacharias Källdén

Saknar åtgärder för friluftslivet

Föreningen Magelungens vänner hälsar det som nu görs i sjön med glädje – men hade önskat ännu mer.

– Vi är jättepositiva till att det finns ett åtgärdsprogram. Samtidigt skulle vi önska åtgärder även för friluftslivet i sjön – helst en selektiv muddring av Fagersjöviken på de platser som skulle lämpa sig för rekreation och bad, säger föreningens ordförande Fredrik Engdahl, själv vattenekolog.

Fred Erlandsson är medveten om att Fagersjöviken har sin egen problematik. Men ur ett ekologiskt perspektiv är det inte motiverat med åtgärder där, säger han.

– Fagersjöviken mår ganska bra. Där finns mycket växtlighet som själv renar vattnet och viken fungerar som en yngelkammare för fisk. Men jag förstår frustrationen hos de som bor där, självklart vill man ha en sjö som man kan nyttja.

När Mitt i Söderorts team hoppar av vid bryggan står Lotta Skyttman från Högmora och fiskar med hunden Marley som sällskap.

– Jag brukar vara mycket här med barnbarnen och bada på sommaren. Jättebra om vattnet blir ännu mer badvänligt, säger hon.

Flera åtgärder på gång

I det lokala åtgärdsprogrammet för Magelungen ingår också:

✓Tillsyn av dagvattenhantering från miljöfarliga verksamheter och industriområden, till exempel Högdalstippen.

✓Tillsyn av båtklubbar, till exempel Marieborgs båtklubb.

✓Tillsyn av stora vägar och parkeringar då dagvatten därifrån förorenar sjön.

✓Anläggande av 15-20 dagvattendammar runt sjön.

Åtgärderna ska vara genomförda år 2027. Ett liknande åtgärdsprogram finns för Drevviken, där fosforfällning också ska genomföras – eventuellt redan med start nästa år.

Visa merVisa mindre