Stadsparken har många bra aktiviteter för barn och ungdomar, skriver Tyresöbon i sitt så kallade Tyresöinitiativ. Hon anser att det däremot saknas en ”lekplats för äldre” i parken.

”Det saknas lockande aktiviteter som gör att äldre kommuninvånare känner att det är en plats för dom”, ­skriver hon.

Äldre ska få tycka till

Hon föreslår boublebana, ett stort schackbräde och andra lockande aktiviteter för äldre och också många fler sitt­platser runt om i parken.
Där skulpturen Taxen står skulle vara en bra plats, tycker hon.

Förslaget om stadsparken fick 123 röster. Det behövs minst stöd från 50 personer för att förslaget ska skickas till politikerna för beslut.

Tyresöbons förslag gick först vidare till kommun­styrelseförvaltningen som också vill ”möta de behov som finns hos de äldre målgrupper vars behov inte tillgodoses där i dag”. Äldres önskemål och synpunkter föreslås fångas upp genom till exempel medborgardialog eller parkturer.

Tyresöbon vill se till exempel en boulebana i stadsparken.

Tyresöbon vill se till exempel en boulebana i stadsparken.

Mostphotos

Första politiskt beslut

Vissa åtgärder som fler sittplatser borde kunna bli verklighet snabbt, konstaterar förvaltningen medan andra kräver mer utredning och finansiering och bör därför ingå i ett helhetsgrepp om parken. Det finns sedan tidigare ett uppdrag om att ordna en spontandansbana på platsen.

Politikerna röstade vid det senaste kommunstyrelsemötet igenom att ta fram en plan för vad som ska göras och på vilket sätt.