Staden ville göra det gamla sjukhusområdet i Beckomberga mer av ett trivsamt bostadsområde – med park, gång- och cykelbanor. Men man hade aldrig med sig SL på tåget.

Det är bakgrunden till ”buss-gate” vid Bromma sjukhus – där SL drog in sin busslinjetrafik 2018 sedan staden byggt bort den gamla vändslingan.

– Vi sade nej redan 2012 till trafiklösningen då det inte går att vända där. Staden har inte tagit hänsyn till våra synpunkter, sade Natalie Nordenswan, presskommunikatör på SL i förra veckan till Mitt i.

Mitt i Västerorts pappersupplagda vecka 18, 2023

Mitt i Västerorts pappersupplagda vecka 18, 2023

Mitt i

Nu är situationen kritisk. Sjukhuset har fått utmaningar att rekrytera på grund av otillgängligheten. Sedan 2018 har Bromma sjukhus bara växt och allt fler patienter och besökare kommer hit.

Äldreboende byggs

Ett äldreboende med 80 lägenheter byggs också. Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) hävdar att staden aldrig upplevde att SL varnade för att bussarna skulle sluta trafikera området.

– Vår förvaltning har ingen bild av att SL uttryckte det på det sättet. Staden har lyssnat och fört en dialog med dem. Vårt mål har varit att skapa ett attraktivt område med park och tillgänglighet för gående och cyklister. Som jag förstått det har SL ansett att vändslingan varit nödvändig för deras bussar, men vi har inget minne av att vi fick dessa synpunkter från dem innan arbetet.

Ulrika Lindström, en av cheferna inne på Bromma sjukhus, är frustrerad över att busshållplatserna som stod klara 2018 vid sjukhuset aldrig använts. "Detta är i dag ett fullt sjukhus, där vår personal tvingas parkera dyrt i stället för att ta bussen", säger hon.

Ulrika Lindström, en av cheferna inne på Bromma sjukhus, är frustrerad över att busshållplatserna som stod klara 2018 vid sjukhuset aldrig använts. "Detta är i dag ett fullt sjukhus, där vår personal tvingas parkera dyrt i stället för att ta bussen", säger hon.

Stefan Källstigen

Linjestudier pågår

Enligt SL måste Söderberga allé byggas om för att busstrafiken ska kunna återinföras.

– Vi är naturligtvis öppna för att se om det är något vi behöver bidra med. Det pågår just nu ett linjestudiearbete på regionen kring hur sjukhuset bäst kan förses med kollektivtrafik, säger Lars Strömgren.

Hur ser du på att ni byggde nya busskurer 2018 för en halv miljon kronor som bara blivit till rökrutor?

– Det är olyckligt naturligtvis, säger Strömgren.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Stockholms stad

– Men bedömer SL att det finns underlag för en busslinje via Bromma sjukhus, där bussen kan vända i närområdet, så har jag svårt att se att det inte kan ordnas.

När Mitt i pratar med Natalie Nordenswan igen i tisdags säger hon att SL precis startat en linjestudie där förutsättningarna för en ny expressbusslinje mellan Solna-Sundbyberg-Vällingby ska utredas. Arbetet pågår året ut.

– I denna kommer vi att fundera kring trafikförsörjningen av Bromma sjukhus, säger hon.

Busshållplatsen Söderberga allé ute på Råckstavägen cirka 10 minuter från sjukhuset har i fyra år varit sjukhusets närmaste busshållplats. Råcksta är närmaste t-banestationen och ligger drygt en kilometer bort. "Det är klart bussen ska gå hit till sjukhuset, det borde vara en självklarhet.", säger Mona Hansson. Hon och hennes man Rune Hansson från Norra Ängby är några som reagerat på situationen.

Busshållplatsen Söderberga allé ute på Råckstavägen cirka 10 minuter från sjukhuset har i fyra år varit sjukhusets närmaste busshållplats. Råcksta är närmaste t-banestationen och ligger drygt en kilometer bort. "Det är klart bussen ska gå hit till sjukhuset, det borde vara en självklarhet.", säger Mona Hansson. Hon och hennes man Rune Hansson från Norra Ängby är några som reagerat på situationen.

Stefan Källstigen

Uteblivna busstrafiken allt större huvudbry för sjukhuset

Tillsammans utgör patienter, personal och besökare vid Bromma sjukhus tusentals personer i veckan. Under 2023 ska det nya sjukhuset vara färdigutbyggt – men fortfarande saknas busstrafik hit.

– Tillgängligheten är bedrövlig. Det är inget annat än en katastrof. Det gäller för patienterna, de anhöriga och för oss anställda, säger Ulrika Lindström.

Hon är verksamhetschef för geriatriken på Stockholms sjukhem och skräder inte orden. Vi träffar henne utanför Bromma sjukhus. Intill den busshållplats som staden byggde 2018 för en halv miljon kronor – och som aldrig använts.

Sjukhuschef: "Är ohållbart"

De utan färdtjänst måste själva köra hit, bli skjutsade, eller gå av bussen vid Råckstavägen eller Spångavägen. Närtrafikbussen 909, ett alternativ till färdtjänst, går att beställa med 30 minuters varsel. Men den reguljära busstrafiken saknas alltjämt. Vi återkommer till den.

– Politikerna måste förstå att det krävs hög tillgänglighet vid ett sjukhus. Bromma sjukhus börjar storleksmässigt närma sig ett mindre sjukhus ute i landet. Det är ohållbart att ingen kan ta sig hit eller lämna med en busslinje, säger Ulrika Lindström.

"Det ska vara miljövänligt att ta sig runt i Stockholm. Hur bra är det att det pumpas ut bensin runt Bromma sjukhus för att anställda och besökare måste ta bilen hit", säger Ulrika Lindström.

"Det ska vara miljövänligt att ta sig runt i Stockholm. Hur bra är det att det pumpas ut bensin runt Bromma sjukhus för att anställda och besökare måste ta bilen hit", säger Ulrika Lindström.

Stefan Källstigen

Förutom Stockholms sjukhem, en aktör som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte, ligger Beckomberga vårdcentral, Ledplastikcentrum och verksamhet för avancerad sjukvård i hemmet inne på Bromma sjukhus. En blomsterbutik har nyligen öppnat.

Betydligt mer ska vara klart i år. Byggarbetena pågår för fullt är Mitt i är här. En kaffekedja, en salladsbutik, frisör och gym är på väg att öppna vid sjukhuset, som numera ägs av Vectura. Ett äldreboende med 80 lägenheter byggs också.

I december 2018 drogs den nya busshållplatsen utanför Bromma sjukhus in. Den kostade skattebetalarna en halv miljon kronor, men har aldrig använts. Sedan dess tar allt fler bilen till och från sjukhuset, såväl anställda som besökare, det vittna både sjukhuschefer och folk i området om för Mitt i.

I december 2018 drogs den nya busshållplatsen utanför Bromma sjukhus in. Den kostade skattebetalarna en halv miljon kronor, men har aldrig använts. Sedan dess tar allt fler bilen till och från sjukhuset, såväl anställda som besökare, det vittna både sjukhuschefer och folk i området om för Mitt i.

Stefan Källstigen

Ny park – då försvann bussen

Det är nu fem år sedan som staden byggde bort den förra vändslingan och smalnade av gatan utanför sjukhuset. En ny park anlades – vilket fick till följd att SL helt drog in busslinje 115 från sjukhuset.

SL har sin tydliga uppfattning om vad som egentligen hände när vändslingan vid Follingbovägen/Beckombergavägen försvann 2018. Chaufförerna kunde inte längre göra en U-sväng.

– Det var inte möjligt för oss att vända bussen längre, säger Natalie Nordenswan, presskommunikatör på SL.

Varnade ni staden 2018 för att sjukhuset inte längre skulle kunna trafikeras av busstrafik?

– Vi sade nej redan 2012 till den trafiklösning staden tog fram. Långt innan staden ens hade börjat bygga om. Staden har inte tagit hänsyn till våra synpunkter, säger Nordenswan.

– Vi förstår att det är besvärligt och att situationen är frustrerande.

Busshållplatsen Söderberga allé ute på Råckstavägen cirka 10 minuter från sjukhuset har i fyra år varit sjukhusets närmaste busshållplats. Råcksta är närmaste t-banestationen och ligger drygt en kilometer bort. "Det är klart bussen ska gå hit till sjukhuset, det borde vara en självklarhet. Det är jättesynd att det blivit så trångt här", säger Mona Hansson. Hon och hennes man Rune Hansson från Norra Ängby är några som reagerat på situationen.

Busshållplatsen Söderberga allé ute på Råckstavägen cirka 10 minuter från sjukhuset har i fyra år varit sjukhusets närmaste busshållplats. Råcksta är närmaste t-banestationen och ligger drygt en kilometer bort. "Det är klart bussen ska gå hit till sjukhuset, det borde vara en självklarhet. Det är jättesynd att det blivit så trångt här", säger Mona Hansson. Hon och hennes man Rune Hansson från Norra Ängby är några som reagerat på situationen.

Stefan Källstigen

Blivit till rökrutor

Den nya busshållplatsen har i stället blivit till en dyr rökruta. På vindskyddens rutor ser det ut som att de redan blivit inrökta.

– På varenda möte vi har nu så är bussfrågan uppe. Jag känner bara att något måste hända, säger Ulrika Lindström.

Inga problem för lastbilar

Stora lastbilar kör förbi oss på gatan där vi står utanför sjukhuset. Till synes helt utan problem.

– Det känns så konstigt att de kan köra här, men inte bussen, säger Lindström.

Ulrika Lindström, en av cheferna inne på Bromma sjukhus, är frustrerad över att busshållplatserna som stod klara 2018 vid sjukhuset aldrig använts. "Detta är i dag ett fullt sjukhus, där vår personal tvingas parkera dyrt i stället för att ta bussen", säger hon.

Ulrika Lindström, en av cheferna inne på Bromma sjukhus, är frustrerad över att busshållplatserna som stod klara 2018 vid sjukhuset aldrig använts. "Detta är i dag ett fullt sjukhus, där vår personal tvingas parkera dyrt i stället för att ta bussen", säger hon.

Stefan Källstigen

SL: Restiden skulle öka mycket

Enligt SL är en ombyggnad av Söderberga allé nödvändig för att få in en buss till sjukhuset igen. Inte ens då är det säkert att bussen kommer.

– En bedömning hade behövt göras om en sådan skaftkörning är motiverad sett till resandet på linjen. Restiden för de som reser förbi hållplatsen skulle förlängas betydligt, säger Natalie Nordenswan.

Besökare och patienter har i flera år drabbats av att ingen buss går till Bromma sjukhus. Några går av bussen borta vid Spångavägen, någon får skjuts av en vän hit, av de vi träffar utanför. Roger Andersson, 67, väntar på att bli hämtad av sin kompis utanför sjukhuset efter operation, eftersom inga bussar går. "Det är vansinnigt", säger han.

Besökare och patienter har i flera år drabbats av att ingen buss går till Bromma sjukhus. Några går av bussen borta vid Spångavägen, någon får skjuts av en vän hit, av de vi träffar utanför. Roger Andersson, 67, väntar på att bli hämtad av sin kompis utanför sjukhuset efter operation, eftersom inga bussar går. "Det är vansinnigt", säger han.

Filip Magnusson

Skaftkörning innebär att en buss åker in och ut samma väg till och från ett område, under samma tur. Så som bussarna körde fram till den omtalade ombyggnationen.

Inlagor har skrivits från boende

Alla Mitt i träffar på vid sjukhuset tycker situationen är besvärlig. Björn Karlström var ordförande i sin bostadsrättsförening intill sjukhuset när parken byggdes och ersattes av vändslingan.

– Vi skrev en massa inlagor till staden utan resultat, det verkar inte varit någon kommunikation alls mellan staden och SL när bygget gjordes. Personalen på sjukhuset är urledsna på detta, säger Björn Karlström.

Björn Karlström bor intill sjukhuset och var tidigare ordförande i bostadsrättsföreningen. Han säger att all personal han träffar på sjukhuset beklagar situationen.

Björn Karlström bor intill sjukhuset och var tidigare ordförande i bostadsrättsföreningen. Han säger att all personal han träffar på sjukhuset beklagar situationen.

Filip Magnusson

Problem med rekrytering

– Vi från bostadsrättsföreningen kan inte se varför bussarna inte kan vända vid simhallen, till exempel? säger Björn Karlström.

Ulrika Lindströms önskan är att en reguljär minibuss, som inte behöver bokas, kan sättas in. Enligt henne har det gått så långt att sjukhuset nu fått problem att rekrytera.

– Personer som är intresserade av att jobba här för givet att det går att ta sig hit med buss.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) hälsar via MP Stockholms kommunikationschef Mårten Roslund att man hoppas kunna återkomma i frågan inom kort.

Det känns så konstigt att stora lastbilar kan köra här, men inte längre bussen.

Utbyggnaden av Bromma sjukhus pågår för fullt

I mars 2020 köpte fastighetsbolaget Vectura Bromma sjukhus från regionen för över en halv miljard kronor. Löftet var att renovera lokalerna och fylla dem med vård och service.

Vid årsskiftet 2020/2021 startade renoveringen. Allt fler tomma lokaler i sjukhuset har fyllts, och enligt planen ska ombyggnadsprojektet vara helt klart under 2023.

Bland annat fördubblar Beckomberga vårdcentral sin verksamhetsyta, från 400 kvadratmeter till 850. Dessutom ska en helt ny barnavårdscentral öppna.

Genom renoveringarna ska också energiförbrukningen minska. Exempelvis byts fönster och styrsystem och en uppgradering av ventilation sker samt en installation av bergvärme.

Fler läkare och sjuksköterskor ska anställas.

Källa: Vectura

Ulrika Lindström, en av cheferna inne på Bromma sjukhus, är frustrerad över att busshållplatserna som stod klara 2018 vid sjukhuset aldrig använts. "Vid Karolinska och Södersjukhuset finns alltid en buss utanför, det tar man för givet. Bussen ser jag som ett samhällskontrakt mellan staden och medborgarna", säger Ulrika Lindström.

Ulrika Lindström, en av cheferna inne på Bromma sjukhus, är frustrerad över att busshållplatserna som stod klara 2018 vid sjukhuset aldrig använts. "Vid Karolinska och Södersjukhuset finns alltid en buss utanför, det tar man för givet. Bussen ser jag som ett samhällskontrakt mellan staden och medborgarna", säger Ulrika Lindström.

Stefan Källstigen

Sjukhuschefens buss-kritik: "inget annat än en katastrof"

Nya sjukhuset snart klart – men busstrafik saknas ✔ Har svårt att rekrytera ✔ "Tillgängligheten är bedrövlig"