I början av april berättade Mitt i om bostadsrättsföreningen Barisen 1 i Västertorp, som vill lägga svarta solceller på taken för att minska sina koldioxidutsläpp.

Men de två husen på Stöttingsgränd är grönmärkta, vilket innebär ett högt kulturskydd. Därför måste föreningen söka bygglov för att få montera solceller – och i början av året meddelade stadsbyggnadskontoret att man tänkte yrka på avslag.

En stor besvikelse för brf:en, som stod redo att betala 2,2 miljoner för projektet.

Men nu visar det sig att politikerna gått emot stadsbyggnadskontorets tjänstemän i ärendet. Den 20 april röstade en enig stadsbyggnadsnämnd ja till bygglovet.

Lars Landelius, ordförande för bostadsrättsföreningen Barisen 1, är själaglad över utgången.

– Förnuftet har segrat. Jag blir otroligt glad över det här beskedet. Det är rätt väg att gå att säga ja till solceller, säger han.

”Viktigt verktyg”

Stadsbyggnadskontoret menade att de svarta solcellerna skulle påverka taklandskapet i området för mycket, eftersom de kulturskyddade 1950-talshusen här har röda tegeltak.

Politikerna, av alla partifärger, gjorde alltså en annan prioritering. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skrev också ett ”Särskilt uttalande” i samband med beslutet.

”Det är viktigt att staden arbetar aktivt och stödjer insatser som främjar målen om hållbarhet och minskade utsläpp av klimatgaser. Solceller kan vara ett viktigt verktyg för just detta”, skriver de tre partierna bland annat.

Lars Landelius tror inte att svarta solceller blir störande, eftersom de bara ska ligga på delar av taken och eftersom husen är tre våningar höga.

– Knappt någon som går här kommer att tänka på att de finns där, menar han.

Kan överklagas

Men än är projektet inte i hamn. Beslutet i stadsbyggnadsnämnden kan överklagas till länsstyrelsen av berörda. Det har skett vid tidigare tillfällen när stadsbyggnadsnämndens politiker gått emot stadsbyggnadskontorets tjänstemän när det gäller solceller på kulturskyddade hus. Länsstyrelsen har då upphävt byggloven.