I 7,5 år har Sveriges största kanotklubb varit hänvisad till containrar vid Gröndals båthamn. Men nu ser läget ut att ljusna för Örnsbergs kanotsällskap. Stadsbyggnadsnämnden har gett ett positivt förhandsbesked om bygget av ett klubbhus hos Ekensbergs båtsällskap vid Mörtviken.

– Tjänstemännen rekommenderade avslag eftersom vi vill bygga ett tvåvåningshus, men politikerna tyckte att det var ok. Nu ska vi lämna in ritningar för att få ett bygglov, säger Peter Linderoth, medlem i kanotsällskapets arbetsgrupp för Mörtviken.

Staden rev klubbhus

Mitt har berättat om turerna kring Örnsbergs kanotsällskap flera gånger. Staden rev sällskapets klubbhus på Bryggvägen 2015, för att bygga bostäder. Sedan dess förvarar sällskapet sina kanoter i containrar nära Gröndals båthamn.

Diskussionerna med staden har varit många, långa och traggliga, om hur kanotsällskapet ska kompenseras för det rivna klubbhuset.

– Vårt tillfälliga bygglov för containrarna går ut 2025, så då måste en ny lösning finnas, säger Peter Linderoth.

Kostar 8,4 miljoner

En smäll för kanotsällskapet är att man måste bekosta husbygget själv, utöver avlopp, el och markarbete. De sex miljoner kronor som exploateringskontoret budgeterat för bygget har nämligen gått åt containerhyran, som en följd av att en lösning dragit ut på tiden.

– Frågan är hur vi ska finansiera bygget, som kostar 8,4 miljoner kronor. Vi är en ideell förening och får inte banklån utan kommunal borgen, och vi har förstått att det är svårt att få. En lösning kan vara att bygga enklare baracker till att börja med, säger Peter Linderoth.

Flytt av klubbhus

Att kanotsällskapet flyttar in påverkar förstås Ekensbergs båtsällskap. Kanotisternas klubbhus ska ligga där båtägarna har sitt klubbhus nu. Det måste därför flyttas alternativt rivas.

Det har varit många turer även kring det men nu finns en lösning som båtägarna är nöjda med och som staden betalar för: Båtsällskapets klubbhus får sin nya plats nära strandkanten, 30–40 meter från den nuvarande platsen.

– När vi kan börja är inte klart men vi är måna om att samordna oss med kanotsällskapet, säger Örjan Ekberg, ordförande i Ekensbergs båtsällskap.