I sitt samrådssvar till stadsbyggnadskontoret betonar förvaltningen att både rekreationsvärden och skyddsvärd natur försvinner. Man "är också undrande till valet" att placera hus inom strandskyddat område.

Dessutom är förvaltningen kritisk till att de nya, anlagda lekytorna blir mindre, med tanke på att det finns få lekplatser i området. De nya husen kommer dessutom att skugga det som blir kvar av parken under halva dagen, skriver man.

Förvaltningen betonar också att det "inte är acceptabelt" att använda natur- och parkmark som arbetsytor under byggtiden, eftersom skador på träd och mark inte kan ersättas eller återskapas.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd väntas anta förvaltningens svar till stadsbyggnadskontoret vid sitt möte den 15 juni.

Mitt i har tidigare skrivit om byggplanerna, som varit ute på samråd under våren.