Certifieringen innebär att föreningen har en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Det är också en kvalitetsstämpel på att föreningen har en fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan.

Läs mer om diplomerad förening på svenska fotbollsförbundets hemsida, svenskfotboll.se.