Spannet på bidragen är stort. Mest får föreningen Midsommargården (225 000 kronor) och näst mest Kulturföreningen Tellus (70 000 kronor). Minsta summan går till Bordtennisklubben (BTK) Åsen och RSMH Söder om söder, som får 2 000 kronor vardera.

24 föreningar sökte verksamhetsbidrag hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning för 2023. Sex fick alltså avslag.

Verksamhetsbidrag är ett stöd till lokala föreningars löpande verksamhet. För att komma i fråga ska föreningen bland annat arbeta för att stärka det lokala kultur- och föreningslivet, erbjuda invånarna verksamheter, aktiviteter och kulturarrangemang av god kvalitet samt uppmuntra invånare att engagera sig i socialt och kulturellt arbete.

Stadsdelsnämnden väntas klubba ärendet vid sitt möte den 26 januari.