Den rödgröna majoriteten satsar 400 miljoner kronor under mandatperioden för trygghetsinvesteringar i allmänna miljöer. Tidigare i somras beviljades även 34,4 miljoner kronor för fler trygghetsprojekt.

Bland annat i Hässelby-Vällingby och i Spånga-Tensta. Trygghetsinvesteringar beviljas även i Bromma, där man ska satsa på ett nytt utegym vid Tunnlandsparken. Samt i Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm och i Farsta.

Tanken är att satsningarna ska förebygga brott och öka tryggheten och trivseln.

Satsningarna kan ta form av bland annat förbättrad belysning nära skolor och aktivitetshus, upprustning av torg och stängning av smitvägar.

Medborgare ska tillsammans med polis och andra aktörer identifiera platser som kan upplevas som otrygga.