Enköpings kommunstyrelse har antagit ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Av programmet framgår det bland annat att kommunen har ett stort behov av hyreslägenheter med lägre hyror. Det visar sig bland annat genom stor efterfrågan hos bostadsförmedlingen.

Den bilden bekräftas även av enkäter som kommunen har låtit göra. De som bor hemma med sina föräldrar men söker eget boende uppgav att kostnaden för egen bostad är den största anledningen till att man inte lyckats flytta hemifrån. Genomgående fanns önskemål på fler billiga bostäder för att möjliggöra att flytta hemifrån.

Stöd slopades

Sveriges nuvarande regering har avskaffat investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram leder det ”till stora osäkerheter framgent”.

Anders Wikman, tillhör partiet Nystart Enköping och är kommunstyrelsens vice ordförande. Han säger att avskaffandet av investeringsstödet har gjort det svårare att bygga billiga hyresrätter.

– De kommunala verktygen är få, säger Anders Wikman.

Anders Wikman, Nystart Enköping.

Anders Wikman, Nystart Enköping.

Enköpings kommun

EHB viktigt verktyg

Det kommunen kan bidra med är att se till att det blir snabba och smidiga ansökningsprocesser för de som vill bygga bostäder i Enköping. Men kommunens viktigaste verktyg är det kommunala bostadsbolaget EHB.

– Det är viktigt att vi har ett kommunalt bostadsbestånd, säger Anders Wikman.

Carina Weir, vd på EHB berättar hur         bostadsbolaget arbetar för att öka tillgången på billiga hyresrätter.

Carina Weir, vd på EHB berättar hur bostadsbolaget arbetar för att öka tillgången på billiga hyresrätter.

Erik Hjärtberg

Carina Weir, vd på EHB, träffar Mitt i Enköping på St Larsgatan där EHB har hyreshus från 1940-talet och från tidigt 2000-tal. Inom de nyare husen i kvarteret kostar en tvåa cirka 7 500 kronor i månaden medan en tvåa i de äldre husen kostar cirka 5 200 kronor.

– Det ska gå att bo hos oss oavsett plånbok, säger hon.

EHB:s hyreshus på St Larsgatan i Enköping.

EHB:s hyreshus på St Larsgatan i Enköping.

Erik Hjärtberg

Men EHB arbetar också aktivt med att försöka hålla ner kostnaden i nyproduktion. Ett exempel är EHB:s bostäder i Älvdansen som byggdes med hjälp av investeringsstödet. Något annat som sänker boendekostnaderna i Älvdansen är en låg energikostnad med hjälp av solceller på taket, ventilation och välisolerade hus. 

Ett annat medel som EHB kan använda sig av är att få stordriftsfördelar genom att samarbeta med andra allmännyttiga bostadsbolag. Större upphandlingar gör att mycket av processen, med små justeringar, kan återupprepas på fler platser i landet. 

– Tillsammans kan vi pressa priserna, säger Carina Weir.