Mitt i berättade i slutet av mars att de nyuppsatta trafikljusen vid övergångsstället vid busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen aldrig lyst.

Gamla övergångsstället togs bort i december

Nu har staden satt upp en skylt som markerar övergångsställe. Det var i december som staden tog bort det gamla övergångsstället och satte upp trafiksignaler för att göra platsen säkrare. Hastighetsbegränsningen kommer höjas från 50 till 60 km/h. Men trafikkontoret och Ellevio har ännu inte fått igång trafikljusen.

Flera tipsade Mitt i om situationen

Flera läsare tipsade Mitt i angående (de släckta) trafikljusen och osäkerheten på platsen. Fortsätt tipsa oss på tipsa@mitti.se eller direkt till vår reporter: filip.magnusson@mitti.se.

Här har de nya trafikljusen aldrig varit igång

I december tog staden bort det gamla övergångsstället i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby. Men de nya trafikljusen har aldrig lyst.

– Det har blivit väldigt otryggt för de gående. Eftersom trafikljusen är nedsläckta väntar sig inte bilister längre att folk går över. Bilisterna susar förbi numera, säger Eduardo Barra som bor intill.

– Det finns en väldig osäkerhet bland de som går över. Man lever med ständig oro att något ska ske.

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

Filip Magnusson

I december 2022 satte staden upp trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen. Hastighetsbegränsningen kommer nämligen höjas från 50 till 60 km/h. Men trafikkontoret och elnätsleverentören Ellevio har inte fått igång dem.

– Utredningsprocessen har dragit ut på tiden på grund av tekniska omständigheter. Det har tagit tid att få till ny elinfrastruktur på platsen. Vissa tekniska förutsättningar har saknats i nätstationen. Vi upptäckte också att en kabel korsat en annan kabel. Men om uppskattningsvis en månad ska trafikljusen äntligen vara igång, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.

Dröjer in i vår

Det finns ingen tillfällig information eller skyltar uppsatta på platsen. Trafikkontoret menar att andra åtgärder från dem är klara på platsen.

– Momentet där vi är beroende av strömtillförsel från Ellevio återstår. Vi har som sagt ingen exakt prognos från dem när strömmen kommer. Men det kan dröja någon månad från och med nu, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

Filip Magnusson

Eduardo Barro har själv skickat in tre-fyra klagomål kring situationen utan att något hänt.

– Det skedde en dödsolycka vid det här övergångsstället för flera år sedan. Det får inte ske igen.

Har beställt skylt

Arbetet kostar staden närmare två miljoner kronor. När Mitt i frågar säger Malinda Flodman att trafikkontoret beställt en skylt för att just markera övergångsställe och göra platsen säkrare. Och till trafikkontoret har inte många synpunkter kommit in gällande platsen, enligt Malinda Flodman.

– Till vårt servicecenter har vi bara fått in en synpunkt gällande saken.

Rädd för olycka

Eduardo Barra välkomnar att övergångsstället ska markeras på nytt.

– Ingen vet vad som gäller nu. Det kan vara en tidsfråga innan någon olycka sker när någon ska gå över. Framförallt när det är mörkt. Hur ska bilister kunna se dig här? säger han.

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

Filip Magnusson

Bilarna susar förbi här.

Detta gäller när trafikljuset är ur funktion

Kör du på en huvudled och trafikljuset är ur funktion så är det trafikanter på de korsande vägarna som ska lämna företräde åt dig.

När trafiksignalerna blinkar gult så måste du vara extra försiktig och vara uppmärksam fast du har företräde.

När trafiksignalerna är släckta (helt svarta) gäller vägmärkena som sitter i korsningar och längs vägar, eller generella trafikregler. Vid övergångsställen med trafiksignaler gäller reglerna för obevakat övergångsställe när trafiksignalerna är släckta.

Källa: Stockholms stad

Kan dröja långt in i vår tills trafikljusen är igång

De nya trafikljusen längs Lövstavägen har aldrig varit igång