– Det har blivit väldigt otryggt för de gående. Eftersom trafikljusen är nedsläckta väntar sig inte bilister längre att folk går över. Bilisterna susar förbi numera, säger Eduardo Barra som bor intill.

– Det finns en väldig osäkerhet bland de som går över. Man lever med ständig oro att något ska ske.

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

Filip Magnusson

I december 2022 satte staden upp trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen. Hastighetsbegränsningen kommer nämligen höjas från 50 till 60 km/h. Men trafikkontoret och elnätsleverentören Ellevio har inte fått igång dem.

– Utredningsprocessen har dragit ut på tiden på grund av tekniska omständigheter. Det har tagit tid att få till ny elinfrastruktur på platsen. Vissa tekniska förutsättningar har saknats i nätstationen. Vi upptäckte också att en kabel korsat en annan kabel. Men om uppskattningsvis en månad ska trafikljusen äntligen vara igång, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.

Dröjer in i vår

Det finns ingen tillfällig information eller skyltar uppsatta på platsen. Trafikkontoret menar att andra åtgärder från dem är klara på platsen.

– Momentet där vi är beroende av strömtillförsel från Ellevio återstår. Vi har som sagt ingen exakt prognos från dem när strömmen kommer. Men det kan dröja någon månad från och med nu, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

Filip Magnusson

Eduardo Barro har själv skickat in tre-fyra klagomål kring situationen utan att något hänt.

– Det skedde en dödsolycka vid det här övergångsstället för flera år sedan. Det får inte ske igen.

Har beställt skylt

Arbetet kostar staden närmare två miljoner kronor. När Mitt i frågar säger Malinda Flodman att trafikkontoret beställt en skylt för att just markera övergångsställe och göra platsen säkrare. Och till trafikkontoret har inte många synpunkter kommit in gällande platsen, enligt Malinda Flodman.

– Till vårt servicecenter har vi bara fått in en synpunkt gällande saken.

Rädd för olycka

Eduardo Barra välkomnar att övergångsstället ska markeras på nytt.

– Ingen vet vad som gäller nu. Det kan vara en tidsfråga innan någon olycka sker när någon ska gå över. Framförallt när det är mörkt. Hur ska bilister kunna se dig här? säger han.

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

De nya trafikljusen längs Lövstavägen väntar på elektricitet. Eduardo Barra anser att tillfälliga markeringar måste upp snabbt för att skydda de gående. "Bilarna susar förbi – de väntar sig inga gående här eftersom allt är nedsläckt."

Filip Magnusson