En torsdag i månaden, klockan 17, bjuder Rågsveds fastighetsägare in grannar till odlarträff i Stockholmshems lokal på Sköllerstagatan 4. Syftet är att sprida intresse för odling och stärka granngemenskapen. Nästa möte är på skärtorsdagen, den 6 april. Då blir det äggmålning och tygtryck med naturliga färger. Om man vill trycka själv så får man ta med sig eget tyg, i övrigt har föreningen det material som behövs.

I maj kommer Helen Kim från Stövardalens stadsodling och lär ut hur man gör koreansk kimchi av nyplockat ogräs. Sedan har träffarna uppehåll till och med augusti.