Vasalundshallen ska bli ett Idrottens hus med dubbelt så mycket träningsyta jämfört med i dag. I samband med att hallens tak läggs om utreds om man här kan sätta upp en solcellspaneler. Alternativ på anläggningar har tagits fram. Hälften av den producerade elen bedöms täcka hela hallens förbrukning.

”Eftersom Solna gymnasium ligger på samma fastighet och har samma elabonnemang som Vasalundshallen, kan resterande solel användas för gymnasiets behov, vilket ökar lönsamheten för staden”, skriver stadsdelsförvaltningen. Investeringskostnaden är beräknad till 1,5-2,2 miljoner kronor.

Målet från politiken är paneler på varannan kommunal byggnad. Ladugården på Överjärva finns också i solcellsplanen.