Den nya cykelbanan ska löpa mellan tunnelbanebron i väster och Västertops trafikplats i öster, där den ska länkas ihop med det cykelvägnät som redan finns.

Cykelbanan blir 2,5 meter bred, med en 1,8 meter bred gångbana intill. Utrymmet tas från körfältet och från en grön remsa mellan gatan och byggnader längs gatans södra sida.

Investeringen beräknas kosta 37 miljoner kronor. Sträckan är cirka en kilometer lång.'