Nu kommer en nyhet för alla badkrukor: På kommunens webbplats kan du se vilken badtemperatur det är i Kairobadet, Sättrabadet och Bollstanäsbadet. Mätaren läser av temperaturen automatiskt. 

Temperaturen mäts med hjälp av sensorer som är placerade i vattnet vid badplatserna. Sensorerna skickar uppgifter om vattentemperaturen flera gånger varje dag och uppgifterna kommer sedan upp på kommunens webbplats. Temperaturen läses av var 20:e minut så att den alltid är aktuell.

Modern teknik

– Med hjälp av ny modern teknik erbjuder nu kommunen en tjänst som vi hoppas kommer nyttjas och uppskattas bland Väsbyborna. Den kommer skötas helt automatiskt och samtidigt bli en fin service för våra Väsbybor, säger Roland Storm (VB), teknik- och fastighetsutskottets ordförande, till kommunens webbplats.