I november blev arbetet som ska ge gående ökad trygghet klart. Bland annat har hastigheten sänkts till 20 kilometer i timmen, övergångsställen byggts om med avsmalningar och fartgupp för bilisterna, samtidigt som man plockat bort trafikljuset.

Trottoarerna åt Gullmarshållet har också breddats med 1,5–2 meter. Total budget för hela projektet är 4,5 miljoner kronor. Vad den slutgiltiga kostnaden blev är ännu inte sammanställt.