Efter åtta års intensivt byggande är Älvsjöstaden, med 1 800 nya bostäder i centrala Älvsjö, nästan klar. Men Älvsjö är inte färdigbyggt. Nu har ett nytt stort projekt startat. Planen är att bygga minst 7 000 nya bostäder och cirka 15 000 arbetsplatser.

– Älvsjö är en attraktiv plats där många vill bo. Nu när Älvsjöstaden snart är klar tittar vi därför på det område som ligger på andra sidan spårområdet. Älvsjö kommer att växa mycket, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Tom M Kronestedt

Framför allt planeras bostäderna i området med Stockholmsmässan. Tanken är att den ska vara riven runt 2030, som Mitt i tidigare har berättat. Men programområdet är betydligt större än så. Det avgränsas av västra stambanan i norr, av Nynäsbanan i väst, av Örby villastad i syd och av villaområdet vid Sjöängen i öst.

Inga villor planeras

Området ska bli en tät blandstad, står det i den startpromemoria som stadsbyggnadsnämnden just godkänt. Några villor planeras dock inte.

– Nej, staden planerar i princip inte för villor, det gör enskilda byggaktörer. Tanken är att bygga flerfamiljsbostäder i de centrala delarna, nära pendeltågsstationen, medan det blir radhus ner mot Sjöängen, säger Karin Wanngård.

7 000 nya bostäder är mycket i ett område där det i dag bor knappt 1 500 personer (se faktaruta). Men Karin Wanngård betonar att behovet av nya bostäder i Stockholm är stort och att det motiverar en hög exploatering.

Dessutom ligger området sällsynt väl till, menar hon. Det finns redan en pendeltågsstation och går allt vägen sätts spaden i backen för den nya t-banelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö 2026. Den kommer att göra det lätt för både nya och gamla invånare att åka kollektivt. Dessutom planeras Spårväg Syd, mellan Älvsjö och Flemingsberg.

Men Christofer Fjellner, gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad, är inte imponerad.

– 7 000 nya bostäder innebär en mycket tät och hög stad. Bygger man enbart på mässområdet blir det tätare och högre än i Hagastaden. Det blir ett nytt miljonprogramsområde, säger han.

Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad, vid Stockholmsmässan.

Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad, vid Stockholmsmässan.

Malin Lövkvist

Vill fråga invånarna

Christofer Fjellner har tidigare föreslagit att man ska fråga stockholmarna om vad för slags område de vill ha, innan man börjar planera exploateringen.

– Det tycker jag fortfarande. Det skulle förvåna mig om stockholmarna drömmer om en ny tät och hög stadsdel. Många vill bo i radhus och villor. Jag har svårt att förstå det ideologiska motståndet mot villor och jag har svårt att se hur man ska få till en blandstad med radhus när exploateringsgraden ska vara så hög, säger han.

Faktum är att man måste koncentrera den nya bebyggelsen eftersom en stor del av programområdet inte är lämplig för bostäder. Det gäller de låglänta gröna stråket som vetter mot Örby och ­Örby slott och där bland annat Sjöängen och Turingeparken ligger. Här blir det parkstråk och idrottsanläggningar.

– Det är mark med översvämningsrisk och därmed icke byggbar för bostäder. I stället blir det ett område för idrott, med både fotbollsplaner och multifunktionsarena. Idrotten i Älvsjö ska utvecklas, säger Karin Wanngård.

Älvsjö IP kan flyttas

Älvsjö IP ligger däremot på byggbar mark. Därför ska idrottsplatsen flyttas till det nya idrottsområdet, om planerna blir verklighet.

– Det här ska förstås göras i nära samarbete med Älvsjö AIK. Det är jätteviktigt, säger Karin Wanngård.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planerna, med tanken är att bjuda in till programsamråd i mars 2025. 2026 ska arbetet med detaljplaner börja.

Trots den höga exploateringen menar Karin Wanngård att det går att planera in grönska i bostadsområdena, genom träd, buskar och takodlingar. Det är viktigt inte minst med tanke på klimatförändringarna.

– Det är jätteviktigt med tillgång till grönska i bostadsområden, som bidrar till att sänka temperaturer. Det är en utmaning när man bygger storstad men något vi absolut måste tänka på, säger hon.

Vad tycker du om planen på att förtäta Älvsjö mer?

Mitt i frågade Älvsjöbor om vad de tycker om planerna på att förtäta Älvsjö med 7 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser.

Katarina Liljeberg, 60, arbetar i Älvsjö: "Det går inte att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, attraktionskraften är så stor. I stället borde man arbeta för att göra glesbygden attraktivare, så att fler vill bo kvar eller flytta dit. Kanske återinföra glesbygdsbidrag?"

Katarina Liljeberg, 60, arbetar i Älvsjö: "Det går inte att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, attraktionskraften är så stor. I stället borde man arbeta för att göra glesbygden attraktivare, så att fler vill bo kvar eller flytta dit. Kanske återinföra glesbygdsbidrag?"

Alija Mesanovic, 65, Älvsjö: ”Det är bra att de ska bygga mycket. Jag är från Sarajevo, en storstad, och jag gillar när det är mycket folk. Jag är inte rädd för trängsel. Jag blir glad när jag tänker på att Älvsjö ska växa.”

Alija Mesanovic, 65, Älvsjö: ”Det är bra att de ska bygga mycket. Jag är från Sarajevo, en storstad, och jag gillar när det är mycket folk. Jag är inte rädd för trängsel. Jag blir glad när jag tänker på att Älvsjö ska växa.”

´

Mårten Forsberg, 43, Älvsjö:”Vi bor här i Älvsjöstaden tack var förtätningen så jag är inte emot det. Men jag tänker på att det är viktigt att bevara grönytor och att man helst ska bygga på mark som redan är använd. Vi behöver grönområdena! Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut när så många fler kan flytta till Älvsjö”.

Mårten Forsberg, 43, Älvsjö:”Vi bor här i Älvsjöstaden tack var förtätningen så jag är inte emot det. Men jag tänker på att det är viktigt att bevara grönytor och att man helst ska bygga på mark som redan är använd. Vi behöver grönområdena! Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut när så många fler kan flytta till Älvsjö”.

Sonja Radisavljevic, 47, Älvsjöbo, med Pomeranian-hunden Yoshi i famnen
–Jag vill att Älvsjö ska växa, de unga behöver någonstans att bo. Men jag gillar inte hus som är för höga, så det får inte bli en massa jättehöga hus. Att de bygger på området där Älvsjömässan ligger är bra, den stora parkeringen där är oftast tom.

Sonja Radisavljevic, 47, Älvsjöbo, med Pomeranian-hunden Yoshi i famnen –Jag vill att Älvsjö ska växa, de unga behöver någonstans att bo. Men jag gillar inte hus som är för höga, så det får inte bli en massa jättehöga hus. Att de bygger på området där Älvsjömässan ligger är bra, den stora parkeringen där är oftast tom.

Mårten Forsberg, 43, Älvsjö:”Vi bor här i Älvsjöstaden tack var förtätningen så jag är inte emot det. Men jag tänker på att det är viktigt att bevara grönytor och att man helst ska bygga på mark som redan är använd. Vi behöver grönområdena! Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut när så många fler kan flytta till Älvsjö”.

Mårten Forsberg, 43, Älvsjö:”Vi bor här i Älvsjöstaden tack var förtätningen så jag är inte emot det. Men jag tänker på att det är viktigt att bevara grönytor och att man helst ska bygga på mark som redan är använd. Vi behöver grönområdena! Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut när så många fler kan flytta till Älvsjö”.

Så tycker Älvsjöbor om planerna på att förtäta Älvsjö

7 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser planeras