Katarina Liljeberg, 60, arbetar i Älvsjö: "Det går inte att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, attraktionskraften är så stor. I stället borde man arbeta för att göra glesbygden attraktivare, så att fler vill bo kvar eller flytta dit. Kanske återinföra glesbygdsbidrag?"

Katarina Liljeberg, 60, arbetar i Älvsjö: "Det går inte att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, attraktionskraften är så stor. I stället borde man arbeta för att göra glesbygden attraktivare, så att fler vill bo kvar eller flytta dit. Kanske återinföra glesbygdsbidrag?"

Alija Mesanovic, 65, Älvsjö: ”Det är bra att de ska bygga mycket. Jag är från Sarajevo, en storstad, och jag gillar när det är mycket folk. Jag är inte rädd för trängsel. Jag blir glad när jag tänker på att Älvsjö ska växa.”

Alija Mesanovic, 65, Älvsjö: ”Det är bra att de ska bygga mycket. Jag är från Sarajevo, en storstad, och jag gillar när det är mycket folk. Jag är inte rädd för trängsel. Jag blir glad när jag tänker på att Älvsjö ska växa.”

´

Mårten Forsberg, 43, Älvsjö:”Vi bor här i Älvsjöstaden tack var förtätningen så jag är inte emot det. Men jag tänker på att det är viktigt att bevara grönytor och att man helst ska bygga på mark som redan är använd. Vi behöver grönområdena! Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut när så många fler kan flytta till Älvsjö”.

Mårten Forsberg, 43, Älvsjö:”Vi bor här i Älvsjöstaden tack var förtätningen så jag är inte emot det. Men jag tänker på att det är viktigt att bevara grönytor och att man helst ska bygga på mark som redan är använd. Vi behöver grönområdena! Det är bra att kollektivtrafiken byggs ut när så många fler kan flytta till Älvsjö”.

Sonja Radisavljevic, 47, Älvsjöbo, med Pomeranian-hunden Yoshi i famnen
–Jag vill att Älvsjö ska växa, de unga behöver någonstans att bo. Men jag gillar inte hus som är för höga, så det får inte bli en massa jättehöga hus. Att de bygger på området där Älvsjömässan ligger är bra, den stora parkeringen där är oftast tom.

Sonja Radisavljevic, 47, Älvsjöbo, med Pomeranian-hunden Yoshi i famnen –Jag vill att Älvsjö ska växa, de unga behöver någonstans att bo. Men jag gillar inte hus som är för höga, så det får inte bli en massa jättehöga hus. Att de bygger på området där Älvsjömässan ligger är bra, den stora parkeringen där är oftast tom.