2022 stängdes busshållplatsen Logvägen på Bromstensvägen och i början av denna sommar stängde staden även hållplatsen Spångavägen intill.

Byggarbeten orsaken

Den tillfälliga avstängningen beror på byggarbetena vid Bromstensvägen/Spångavägen. Exploateringskontoret meddelar nu att det inte blir någon temporär hållplats. Vid Bromstensvägen/Spångavägen byggs bostadskvarteret Ferdinand, en ny matbutik samt en ny fyrvägskorsning.

Tusentals bor i området

Stadens arbete, som beräknas pågå till åtminstone årsskiftet 2023/2024, går ut över bussresenärerna. Tusentals personer bor i området.

– Troligen kan vi öppna upp hållplatserna i november igen, säger kommunikatören Elisabeth Lindvall.