Ingen har fått någon information överhuvudtaget. Så beskriver Claes Löfgren situationen för de många hundra boendes längs Bromstensvägen eller Spångavägen som dagligen tagit bussen på morgonen de senaste åren.

– Förr tog vi bussen hem från Spånga station på två minuter. Nu måste många av oss gå hem, det kan ta 20 minuter, säger Claes Löfgren, som företräder ett bostadskvarter längs Bromstensvägen och utan resultat sökt svar på hur SL och staden resonerat.

Inga bussar stannar längre. Exploateringskontoret bygger om den tidigare t-korsningen där Bromstensvägen och Spångavägen möts vid Shell-macken, busshållplatserna är indragna och SL-bussarna stannar inte längre. Arbetet är klart till vintern 2024. Men informationen har varit väldigt bristfällig, menar Claes Löfgren, som tycker det är konstigt att ingen tillfällig busshållplats öppnat.

Inga bussar stannar längre. Exploateringskontoret bygger om den tidigare t-korsningen där Bromstensvägen och Spångavägen möts vid Shell-macken, busshållplatserna är indragna och SL-bussarna stannar inte längre. Arbetet är klart till vintern 2024. Men informationen har varit väldigt bristfällig, menar Claes Löfgren, som tycker det är konstigt att ingen tillfällig busshållplats öppnat.

Filip Magnusson

Allt sämre busstrafik i området

Redan 2022 stängdes busshållplatsen Logvägen längs Bromstensvägen, utan någon större information till resenärerna i området på förhand. I början av denna sommar stängdes även busshållplatsen Spångavägen intill på Bromstensvägen. Detta på grund av stadens byggarbeten vid korsningen Bromstensvägen/Spångavägen.

– Många boende här har helt blivit utan buss, säger Claes Löfgren.

I korsningen byggs kvarteret Ferdinand med närmare 200 bostäder och en ny Coop-butik, bara ett av en mängd pågående bostadsprojekt i Spånga just nu.

Exploateringskontoret har börjat bygga om t-korsningen Bromstensvägen/Spångavägen till en fyrvägskorsning fram till vintern-våren 2024 vilket gjort att busshållplatsen Spångavägen stängts.

Exploateringskontoret har börjat bygga om t-korsningen Bromstensvägen/Spångavägen till en fyrvägskorsning fram till vintern-våren 2024 vilket gjort att busshållplatsen Spångavägen stängts.

Filip Magnusson

I samband med projektet har Stockholms stad planerat göra om t-korsningen till en fyrvägskorsning som ska ansluta till det nya kvarteret. Ett arbete som alltså dragit igång och beräknas pågå till åtminstone årsskiftet 2023/2024.

– Man stängde ner busshållplatsen direkt utan att tänka på oss som redan bor här. Vi betalar för kommunaltrafiken som alla andra, och tänker såklart att vi ska kunna åka in till stan som vi alltid gjort. Detta gör att de med bil tar den i stället. Jag tycker det är helt oförklarligt att man inte ordnar tillfällig busshållplats intill, säger Claes Löfgren.

Bara en bänk är kvar av Logvägens busshållplats längs Bromstensvägen som drogs in för ett år sedan. Busskuren togs bort i början av sommaren.

Bara en bänk är kvar av Logvägens busshållplats längs Bromstensvägen som drogs in för ett år sedan. Busskuren togs bort i början av sommaren.

Filip Magnusson

Bävar inför hösten

Det bor tusentals personer längs Bromstensvägen och Spångavägen som använt Spångavägens eller Logvägens busshållplatser de senaste åren för att ta sig till Spånga station eller till Bromma. Nu finns ingen av busshållplatserna kvar.

– Det är helt ohållbart. Framförallt när hösten och vintern närmar sig igen och det blir kallare igen, säger Claes Löfgren.

De cirka 200 nya hyresrätter och nya Coop-butiken vid korsningen Bromstensvägen/Spångavägen, i kvarteret Ferdinand, när projektet är klart.

De cirka 200 nya hyresrätter och nya Coop-butiken vid korsningen Bromstensvägen/Spångavägen, i kvarteret Ferdinand, när projektet är klart.

3D house (Marta Bengtsson)


Elisabeth Lindvall, projektkommunikatör på stadens exploateringskontor, medger att gatuarbeten orsakar problem för busspendlarna.

– Två busshållplatser i rad saknas just nu i området. Vi har dock en dialog med bussoperatören VR om att öppna en tillfällig hållplats i närheten av infarten till Lidl längs Bromstensvägen. Vi tittar på om det är möjligt utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet.

Men när öppnar ni ombyggda busshållplatsen Spångavägen igen?

– Förhoppningsvis till årsskiftet 2023-2024, säger Lindvall.

Reaktioner på gatuarbeten kom även tidigare i år

Elisabeth Lindvall betonar dock att staden inte har något krav på sig att anlägga tillfälliga busshållplatser.

Spångabon och bussresenären Claes Löfgren företräder ett bostadskvarter längs Bromstensvägen ocg tycker att staden och SL glömmer bort de boende i Spånga när man stänger ner busshålllplatser.

Spångabon och bussresenären Claes Löfgren företräder ett bostadskvarter längs Bromstensvägen ocg tycker att staden och SL glömmer bort de boende i Spånga när man stänger ner busshålllplatser.

Filip Magnusson

– Men det vore bra och vi vill underlätta för de som åker kollektivt, säger Elisabeth Lindvall.

Det är inte första gången Spångabor reagerat på dålig information om stadens gatuarbeten i år. Vid Spånga centrum har byggena sedan i vintras stoppat kunder från att nå flera butiker vilket gjort livet surt för näringsidkarna, något Mitt i berättade tidigare i år.

– Någon måste ju ha tänkt och tagit beslutet att tusentals personer mitt i Spånga ska bli helt utan busshållplatser. Men jag förstår inte hur de tänkt, säger Claes Löfgren.