Regionstyret bestående av S, MP och C har presenterat ett förslag på förändringar i SL-trafiken nästa år.

I Tyresö drabbas linjerna 873 och 875. Båda busslinjerna föreslås sluta stanna vid hållplatsen Bollmoraberg i Tyresö centrum. Syftet är att snabba upp stombusslinjerna.

Buss 873 föreslås dessutom sluta att trafikera Alby friluftsgård–Nyfors under sommarperioden.

Kan bli fler nedskärningar

Utöver de föreslagna trafikförändringarna pågår även en översyn av busstrafiken i Tyresö i syfte att anpassa utbudet utifrån förändrat resande.

Ytterligare nedskärningsförslag kan därför komma att presenteras av trafikförvaltningen längre fram.