1. Råsundatomten bebyggs

Det är halvlek för Peabs kvarter på Råsundatomten. Under året påbörjas bygget av 514 lägenheter: hälften bostadsrätter, hälften äganderätter. Etappen försenades på grund av trög försäljning i husen på södra sidan som stod klara för ett par år sedan. Inflytt i de nya husen kan bli mot slutet av 2025.

1. Runt 500 lägenheter kvarstår att bygga på Råsundatomten.

1. Runt 500 lägenheter kvarstår att bygga på Råsundatomten.

wec360

2. Bostäder på p-däcket

Med fasader mot både Solnavägen och Solna Centrum börjar de första husen med 116 bostäder i kvarteret Banken bli klara. Totalt ska det bli 400 nya hem här på parkeringsdäcket. Återstår att se hur inflationskänsliga spekulanterna är – här finns Solnas just nu dyraste bostad: en femma med dubbla terrasser för 12 miljoner. Den är i dagsläget osåld.

2. Nya kvarter – med Solnas dyraste bostad – på p-däck utanför Solna Centrum.

2. Nya kvarter – med Solnas dyraste bostad – på p-däck utanför Solna Centrum.

Mikael Andersson

4. Hus vid ny t-baneuppgång

Tunnelbanestationen Södra Hagalund får två uppgångar – en av dem mitt i nuvarande Hagalunds arbetsplatsområde en bit in från Solnavägen. I kvarteren kring Gelbgjutarevägen planeras för 500 lägenheter i en första etapp. Länge har husen rymt småföretag, replokaler och föreningar. Men tömningen har börjat och en del kåkar rivs.  

4. Hagalunds arbetsplatsområde omvandlas, här med tunnelbana och nya hus.

4. Hagalunds arbetsplatsområde omvandlas, här med tunnelbana och nya hus.

Archus Arkitekter

3. Terrasser på Albydalsberget

Södra Hagalunds andra uppgång blir på Solnavägen. Här byggs runt 600 lägenheter och kontor. Högst blir ett 12-våningshus med gröna terrasser i trappa på taket. För detta tas grönområdet Albydalsberget i anspråk. Sprängningarna väntas komma igång senare i år. Bygget har fördröjts av en överklagan från Naturskyddsföreningen, bland annat behöver elva värdefulla träd fällas. Mark- och miljödomstolen dömde i somras till fördel för Solna stad, som lovar att kompensera med nyplanteringar.

3. Albydalsberget ersätts av kontorshus (till höger) och nya kvarter.

3. Albydalsberget ersätts av kontorshus (till höger) och nya kvarter.

BSK Arkitekter

5. Delas av Access kan rivas

I korsningen Sundbybergsvägen/Solnavägen lär det hända grejer. En idé som diskuteras mellan Vasakronan och Solna stad är att riva delar av Solna Access för att ge plats åt ett nytt torg, nya bostäder och arbetsplatser närmre Solnavägen.

5. Rivs? Kring detta pågår diskussioner mellan staden och Vasakronan som äger Solna Access.

5. Rivs? Kring detta pågår diskussioner mellan staden och Vasakronan som äger Solna Access.

Mikael Andersson

6. Urbana kvarter nära Hagastaden

Tre husvolymer med 250 lägenheter och butiker/service i bottenplan uppförs just nu nära Karolinska och Hagastaden. Husen på sju-åtta våningar får välvda entréer mot Solnavägen, för ett ”urbant extrovert uttryck och en flirt med stenstaden”.

6. Först att färdigställas är längorna vid nya Karolinska.

6. Först att färdigställas är längorna vid nya Karolinska.

Joliark

7. Sjukhusområdet förvandlas

Solna och Region Stockholm planerar för 1 000 bostäder i området kring gamla Karolinska. Här finns flera byggnader med ett så högt kulturhistoriskt värde att de kan klassas som byggnadsminne och får inte rivas, bland annat huvudbyggnaden. En idé är att omvandla det till bostadshus. Totalt kan 3 000 bostäder byggas på Solnas del av framväxande Hagastaden. Det råder dock oklarheter om det går att bygga i det bullerutsatta sjukhusområdet, något Mitt i rapporterat om.

7. Hagastaden växer fram. 6 000 bostäder, varav hälften på Solnasidan, ska det bli.

7. Hagastaden växer fram. 6 000 bostäder, varav hälften på Solnasidan, ska det bli.