En dryg månad efter att 12-åriga Adriana sköts till döds i Hallunda 2020 inträffade ett mordförsök mot flera män i Vällingby. Två av de åtta gärningsmännen var måltavlor i skjutningen
i Hallunda. I tingsrätten dömdes samtliga åtta män till årslånga fängelsestraff.

Inte prövningstillstånd i HD

Domen överklagades till hovrätten som fastställde tingsrättens dom. Alla utom de två måltavlorna för skjutningen
i Hallunda överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen (HD). Nu har HD meddelat att de inte ger prövningstillstånd.