I torsdags skulle stadsbyggnadsnämnden ha klubbat ett start-pm för bygget av 75 bostäder i det branta skogsområdet längs Slättgårdsvägen i Mälarhöjden. Så blev det inte – nämnden valde att bordlägga ärendet.

– Det fanns frågor som några villa titta djupare på. Ärendet kommer upp vid nästa möte igen, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog (S).

Ärendet är känsligt. Mälarhöjdsbor har startat ett upprop mot planerna i Branterna, bland annat på grund av de påtagliga naturvärden som finns där. Moderaterna hade före mötet aviserat att de tänkte rösta nej, både på grund av naturvärdena och eftersom man motsätter sig en så stor förtätning i villaområdet.

Exploateringsnämnden gav på torsdagskvällen en markanvisning till företaget Alfa Development AB för projektet. Innan ett start-pm finns kan dock ingen ny detaljplan börja skapas för projektet.