Den som vill kommer bland annat kunna lämna mindre mängder av grovavfall, elektronik, återbruksmaterial, trädgårdsavfall och farligt avfall.

De tar inte emot impregnerat trä, gips, asbest, däck, vitvaror, sten, jord och betong.

Det finns dessutom möjlighet att återbruka under Järfällafestivalen den 9 september. Då finns även chans att fynda föremål som andra återbrukat under dagen.