Igår torsdag utlyste Värmdö kommun ett tillfälligt förbud mot att vattna i trädgården, med vattenspridare och slang. Även tvätta bilden och fylla poolen med kommunalt dricksvatten förbjuds på grund av torkan.

Det torra och varma vädret ”påverkar vår möjlighet till leverans med bibehållet tryck i kranarna” skriver kommunen på sin hemsida. Dricksvattnet får bara användas till mat, dryck och personlig hygien just nu, enligt kommunen.

– Torkan och det varma väder vi nu upplever innebär att dricksvattenförbrukningen är markant högre än vad vi betraktar som en uthållig nivå. Både igår och i onsdags noterade vi rekordnivåer på förbrukningen som vi inte sett tidigare, säger Jonas Lundin, ny avdelningschef för VA och avfall i Värmdö.

Värmdöborna får sitt vatten från Stockholm vatten plus från egen dricksvattenproduktion på bland annat Ingarö.

Än så länge klarar Stockholm vatten att leverera den mängd som förbrukas i Stockholm och grannkommunerna som de förser med dricksvatten, enligt Jonas Lundin.

Problemet är att man nu balanserar på gränsen mellan vad Värmdöborna förbrukar över ett dygn och hur mycket vatten som kommunen kan förse systemet med under samma tid, både från egen produktion och vatten från Stockholm vatten, tillägger han.

– Detta i sin tur innebär att vi får svårt att fylla våra reservoarer i samma takt som uttaget sker, vilket gör att trycket ut till kund riskerar att minska då det är huvudsakligen är våra reservoarer som genererar detta tryck, säger Jonas Lundin.

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Värmdöbor med egen brunn uppmanas till sparsamhet med vattnet.