Det står nu klart att ett 20-tal bostäder fick påtagliga skador vid detonationen i ett radhusområde i Hässelby villastad den 16 mars. Detta uppger polisen för Mitt i.

Bild från platsen i Hässelby villastad efter detonationen 16 mars.

Bild från platsen i Hässelby villastad efter detonationen 16 mars.

Stefan Källstigen

Bland dem finns totalförstörda hus som blivit obeboeliga.

Saknar direktkontakt med drabbade

Oppositionsborgarrådet Jan Jönsson (L) anser att stödet till de drabbade varit bristfälligt och hävdar att staden borde sett till att socialtjänsten eller sjukvården tagit direktkontakt med de boende.

Bild från platsen i Hässelby villastad efter detonationen 16 mars.

Bild från platsen i Hässelby villastad efter detonationen 16 mars.

Stefan Källstigen

Detta i stället för att upprätta en kriscentral vid Åkermyntan.

– Varje krissituation är unik och här borde givetvis stödet satts in på plats direkt i området, säger han.

Jan Jönsson (L) är besviken på stödet till de utsatta hushållen i Hässelby villastad.

Jan Jönsson (L) är besviken på stödet till de utsatta hushållen i Hässelby villastad.

Pressbild/Creative commons

En man häktades på sannolika skäl misstänkt för mordförsök och allmänfarlig ödeläggelse efter händelsen. Identiteten på honom är sekretessbelagd.

Ett av de mest prioriterade ärendena

Polisen ser en koppling mellan explosionen i Hässelby och våldsvågen som pågått i Stockholm sedan i julas, samt en specifik konflikt, och Hässelby-ärendet har varit ett av polisens mest prioriterade ärenden de senaste veckorna.

Skolkuratorer stöttar de drabbade barnen efter explosionen

Trollbodaskolan i Hässelby villastad har elever som direkt drabbats av explosionen. "Det finns enskilda elever som uttryckt oro", säger rektorn Mats Östholm.

F–9-skolan Trollbodaskolan i Hässelby norra villastad, med närmare 700 elever är skolan närmast det bostadskvarteret där explosionen detonerade 16 mars. På skolan går elever som direkt drabbats av explosionens följder.

– Vi samlade skolans kris-grupp direkt på morgonen. Uppgiften var bara att ta hand om eleverna på bästa sätt, säger rektorn Mats Östholm.

Elever har varit oroliga

Skolan förstärkte direkt tillgången till kuratorer och skolsköterskor.

Mats Östholm är rektor på Trollbodaskolan i Hässelby villastad, som har elever som drabbats direkt av explosionen 16 mars.

Mats Östholm är rektor på Trollbodaskolan i Hässelby villastad, som har elever som drabbats direkt av explosionen 16 mars.

– Vi lät föräldrar låna en lokal på skolan efter deras önskemål, säger Mats Östholm.

Hur pratar ni med elever om det som skett?

– Det har varit en del frågor från dem. Det är inte så att frågor genomsyrat skolan, men enskilda elever har uttryckt oro, säger Mats Östholm.

Hur fortlöper verksamheten på skolan nu?

– Det viktiga är att verksamheten pågår som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Det är ett fåtal elever som drabbats direkt. De följer vi upp och vår kurator har extra kontakter med socialtjänsten för att stötta dessa elever.

Bild från radhusområdet där detonationen inträffade.

Bild från radhusområdet där detonationen inträffade.

Stefan Källstigen

Stadsdelen öppnade ett kriscentrum på Åkermyntans fritidsgård efter händelsen. Under ett par dagar fanns krisstödjare, fritidspersonal, äldrekuratorer och personal från Röda korset på plats.

– Vi har också varit ute för att fånga upp oron från de som inte besökt trygghetspunkten, säger Sari Kyhälä, kommunikationsstrateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sari Kyhälä på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Sari Kyhälä på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Ewa Malmsten Nordell

I lokala grupper på sociala medier finns familjer som letar tillfälligt boende efter händelsen. Enligt staden får de boende hjälp av sina försäkringsbolag, men en del letar boende närmare där de bor. Detta framgår i Facebook-inlägg.

– Vi på stadsdelen har inte behövt hjälpa till med tillfälliga boenden alls, utan försäkringsbolagen sköter det helt och hållet, säger Sari Kyhälä.

En person häktad

Dagen efter händelsen greps flera personer. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordförsök och allmänfarlig ödeläggelse. Identiteten på honom är sekretessbelagd.

Ytterligare fem personer anhölls direkt, flera av dem kan enligt polisen kopplas till gängkriminalitet. De fem har släppts, men alla är fortfarande misstänkta för delaktighet i explosionen.

Anna Westberg, presstalesperson på Stockholmspolisen.

Anna Westberg, presstalesperson på Stockholmspolisen.

Sara Brynedal

Polisen bekräftar för Mitt i att man ser en koppling mellan explosionen i Hässelby och våldsvågen som pågått sedan i julas, samt en specifik konflikt.

– Jag kan inte bekräfta vilken konflikt vi ser kopplingen till, men Hässelby-ärendet är ett av våra mest prioriterade ärenden och ingår i ett kluster av ärenden som utreds sedan juldagen, säger Anna Westberg, presstalesperson på Stockholmspolisen.

Det viktiga är att verksamheten pågår som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

Stöd för de som känner oro

Vill du som är förälder ha stöd efter händelsen? Kontakta föräldrarådgivarna på: 08–508 05 381 under vardagar kl. 8.00–16.00.

Om du känner oro för ett barn eller ungdom kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för barn och unga telefon: 08-508 04 444. Socialjouren finns dygnet runt på: 08-508 40 000.

Som ung upp till 23 år kan du få stöd på ungdomsmottagningen: 08-123 360 70 (dagtid vardagar). Vill du lämna en kriminell livsstil kan du kontakta sociala insatsgruppen och anhörigstöd: 08-508 05 648 (vardagar).

Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen: 08-508 25 702.

Källa: Stockholms stad

Skolkuratorer stöttar de drabbade barnen efter explosionen

Trollbodaskolans rektor: "Har extra kontakter med socialtjänsten"