”Padel Zenter Headquarters in Stockholm. Coming soon” twittrade Zlatan Ibrahimovic efter beskedet att det är fritt fram att bygga padelhallen vid rondellen på Sollentunaägen.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att bostadsrättsföreningen på Johannesbergsplan, Brf Silverdals Kulle 1, försökt stoppa planerna på en padelhall mellan Attendos äldreboende och Pelican Self Storage.

Bostadsrättsföreningens hus kommer att hamna bakom och delvis i skuggan av padelhallen. Även trafiksituationen väckte oro och många menade att en ”mörk betongklump” inte passar in i området.

Husets höjd upprörde

Men framför allt rörde byggnadens höjd upp känslorna. Hallen ska ha 14 padelbanor i två våningar, plus kontorsytor, och blir uppemot 20 meter hög.

Padelhallen kommer att byggas mellan Sollentunavägen och Johannesbergsvägen, precis framför bostadsrättsföreningens hus.

Padelhallen kommer att byggas mellan Sollentunavägen och Johannesbergsvägen, precis framför bostadsrättsföreningens hus.

Tomas Stark/Wåhlin Arkitekter/Padel Zenter

De blivande grannarna menar att det strider mot detaljplanen då den endast medger ett trevåningshus, vilket motsvarar cirka 11 meter.

Enligt bygglovsenheten i Sollentuna är hallen emellertid planenlig då den inte har fler än tre våningar. Att en padelbana kräver högre höjd än en vanlig lägenhet är inget som påverkar – för i detaljplanen finns ingen maxhöjd inskriven.

Bostadsrättsföreningen överklagade bygglovet till länsstyrelsen, som gjorde samma bedömning som bygglovsenheten. Vidare överklagan till mark- och miljödomstolen avslogs och nu har fallet alltså avgjorts även i Miljö- och överdomstolen, med samma resultat. Padelhallen får byggas.

– Vi ansåg att det föll inom ändamålet verksamhet som anges i planen, och det tog domstolen också fasta på. Nu inväntar vi byggherrens nästa steg. De behöver kontakta oss och få startbesked för att kunna genomföra projektet. När de har fått startbesked kan de börja bygga, säger Sophie Wallin, bygglovschef i Sollentuna kommun.

"Inga förändringar i våra planer"

Padelboomen tycks ha avstannat då flera padelkedjor har gått i konkurs de senaste månaderna, och en rad planerade projekt har ställts in. Men Padel Zenter har inga tankar på att dra tillbaka planerna för Silverdal.

– Vi har fått besked om den juridiska processen, nu kommer nästa steg. Det finns inga förändringar i våra planer jämfört med de ursprungliga, säger Thomas Sandström, delägare och vd för Zlatans padelsatsning, till Fastighetsvärlden.