2022 presenterade miljöförvaltningen, under det dåvarande grönblå styrets försorg, en handlingsplan som gick ut på att bland annat minst 20 nya badplatser skulle tas fram i Stockholm till 2030, men oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) tycker arbetet går för långsamt.

Bara hälften av stockholmarna är nöjda

Wedin (M) hänvisar till stadens senaste miljöenkät som visar att bara varannan stockholmare är nöjd med antalet badplatser. Han vill bland annat att tillståndsprocesserna för bryggor underlättas och att staden anställer en ”badgeneral” som ska bistå aktörer som söker tillstånd för bastur och bryggor.

Hoppas kommunstyrelsen får uppdraget

Wedin föreslår att kommun­styrelsen får i uppdrag att ta fram minst 10 förslag på nya platser.