Markarbeten för tunnelbanan, vägombyggnad och ledningsarbeten.

Mycket pågår både på och under Solnavägen och avstängningar och omdirigeringar har prövat trafikanterna de senaste åren.

Men trafiksituationen kommer åtminstone inte bli värre än idag, är stadsmiljöchefen David Nordins besked.

– Det är inte önskvärt att stänga av och behöva byta sida för gång- och cykelvägen så som vi gjort. Men eftersom vi vill omgestalta hela Solnavägen så har det varit nödvändigt. Det ska vara klart senare i år och då kan vi öppna igen mellan Sundbybergsvägen och Industrivägen.

Visionen för Solnavägen är en trivsam stadsboulevard med bebyggelse nära gatan.

Mikael Andersson

Antalet körfält blir dock oförändrat. Ändå ska det inte kännas som att man har trafiken inpå knuten, menar David Nordin.

– Vi breddar gång- och cykelbanorna och de yttre körfälten blir kollektivtrafikfält. Så biltrafiken hamnar ganska långt från fasaderna.Trädplantering i mittrefugen ger också ett trevligare helhetsintryck.

Stilmässigt, blir det någon röd tråd i bebyggelsen?

– Arkitekturen kommer förändras med sin tid och se olika beroende på när de kommer igång. Men vi ser gärna en stor variation och att det håller en höjd på i snitt sju våningar, säger Solna stads exploateringschef Ann-Christine Källeskog.

Inga Tors torn på Solnasidan, alltså?

– Nej, dej det går inte med inflygningarna från Bromma. Vi kan inte bygga högre än Telenorskrapan. Däremot kommer vi få ett annat slags landmärke i det kontorshus med trappande terrasser som byggs i Södra Hagalund.